In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

23 januari: Oecumenische viering

12 januari 2022 - Pijnacker

Op zondag 23 januari is de afsluiting van de week van gebed voor de eenheid.

Het thema dit jaar is Licht in het duister.

Er is een gezamenlijke viering van de PKN, de GKV en RK, dus van de Dorpskerk, de Ontmoetingskerk, Joannes de Dooperkerk, De Acker en Het Kruispunt.

Deze viering is online mee te luisteren en te kijken.

Wilt u de viering bezoeken? Geef u dan hier op.

Aanvang is 10.00 uur.

Voorgangers zijn diaken Dick Vrijburg en ds. Matthijs van der Welle.

Hospice Koningshove is het goede doel verbonden aan deze viering.

 

Dit is de link om de viering te volgen via youtube 

of via de Kerkomroep: 

Let op: komende zondag zal er in onze kerk geen viering zijn.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.