In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

 

pastor John van der Laer in Pijnacker

Zondag 29 oktober
11:00

Locatie: H. Joannes de Dooper Oostlaan 38 2641 DL Pijnacker

In het kader van het 125 jarig bestaan van de Joannes de Dooperkerk in parochiekern Pijnacker worden door het jaar heen oud-voorgangers uitgenodigd.

Pastor van de Laer is van 2002 tot 2010 pastoor geweest van de parochiekernen Pijnacker en Nootdorp. Na de viering, die om 11.00 uur begint, is er koffie/thee in de kerk en is er voldoende tijd hem te spreken en bij te praten.

pastor J. van der Laer.png

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.