In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

 

pastor John van der Laer in Pijnacker

Zondag 29 oktober
11:00

Locatie: H. Joannes de Dooper Oostlaan 38 2641 DL Pijnacker

In het kader van het 125 jarig bestaan van de Joannes de Dooperkerk in parochiekern Pijnacker worden door het jaar heen oud-voorgangers uitgenodigd.

Pastor van de Laer is van 2002 tot 2010 pastoor geweest van de parochiekernen Pijnacker en Nootdorp. Na de viering, die om 11.00 uur begint, is er koffie/thee in de kerk en is er voldoende tijd hem te spreken en bij te praten.

pastor J. van der Laer.png

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.