In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/3676

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Vertrouwenspersoon en preventiebeleid

De parochie beschikt over twee vertrouwenspersonen, Joke Laan en Michelle Timmerman, waarbij u laagdrempelig terecht kunt met een klacht of melding over relationele conflicten of ongewenst gedrag.

U kunt daarbij denken aan:

  • Pesterijen

  • Discriminatie/ongelijke behandeling

  • Agressie/geweld

  • Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten

  • Relationele conflicten (vrijwilliger/pastoor, vrijwilliger/parochiaan, vrijwilliger/vrijwilliger)

De onafhankelijke vertrouwenspersoon vormt een eerste aanspreekpunt of luisterend oor. Zij kijkt samen met u naar de hulpvraag en geeft advies in uw zoektocht naar een passende oplossing hiervoor. De vertrouwenspersoon zal (informele en formele) oplossingsmogelijkheden inventariseren en u daarover informeren/adviseren en u waar nodig begeleiden. Ook kan de vertrouwenspersoon u, indien nodig, desgewenst doorverwijzen naar hulpverlenende instanties.

Onze parochiële vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht, zodat er altijd vertrouwelijk zal worden omgegaan met verkregen informatie van u als parochielid en vrijwilligers. Alleen met uw toestemming mag er naar de kerkleiding worden gecommuniceerd.

U kunt onze vertrouwenspersonen bereiken via e-mailadres:

VertrouwensPersoon@parochiechristuskoning.nl.

Onze vertrouwenspersonen zijn:

Joke_Laan.jpg   Michelle_Timmerman-Wezepoel.jpg
Joke Laan   Michelle Timmerman-Wezepoel

Uiteraard volg de parochie ook het preventiebeleid van de Rooms-Katholieke Kerk Nederland. U kunt hierover meer informatie vinden op de website van RKK Nederland:

Preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Een recent nieuwsbericht

Penningmeester gezocht

Penningmeester gezocht 25 May 2024