In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Vertrouwenspersoon en preventiebeleid

De parochie beschikt over twee vertrouwenspersonen, Joke Laan en Michelle Timmerman, waarbij u laagdrempelig terecht kunt met een klacht of melding over relationele conflicten of ongewenst gedrag.

U kunt daarbij denken aan:

  • Pesterijen

  • Discriminatie/ongelijke behandeling

  • Agressie/geweld

  • Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten

  • Relationele conflicten (vrijwilliger/pastoor, vrijwilliger/parochiaan, vrijwilliger/vrijwilliger)

De onafhankelijke vertrouwenspersoon vormt een eerste aanspreekpunt of luisterend oor. Zij kijkt samen met u naar de hulpvraag en geeft advies in uw zoektocht naar een passende oplossing hiervoor. De vertrouwenspersoon zal (informele en formele) oplossingsmogelijkheden inventariseren en u daarover informeren/adviseren en u waar nodig begeleiden. Ook kan de vertrouwenspersoon u, indien nodig, desgewenst doorverwijzen naar hulpverlenende instanties.

Onze parochiële vertrouwenspersonen hebben een geheimhoudingsplicht, zodat er altijd vertrouwelijk zal worden omgegaan met verkregen informatie van u als parochielid en vrijwilligers. Alleen met uw toestemming mag er naar de kerkleiding worden gecommuniceerd.

U kunt onze vertrouwenspersonen bereiken via e-mailadres:

VertrouwensPersoon@parochiechristuskoning.nl.

Onze vertrouwenspersonen zijn:

Joke_Laan.jpg   Michelle_Timmerman-Wezepoel.jpg
Joke Laan   Michelle Timmerman-Wezepoel

Uiteraard volg de parochie ook het preventiebeleid van de Rooms-Katholieke Kerk Nederland. U kunt hierover meer informatie vinden op de website van RKK Nederland:

Preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.