In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Verklaring omtrent het gedrag

Per 1 januari 2014 vraagt de RK Kerk in Nederland een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers, van religieuzen en van bepaalde vrijwilligers en functionarissen. 

De invoering van de Verklaring Omtrent het Gedrag maakt onderdeel uit van het preventiebeleid van de Nederlandse bisdommen, ordes en congregaties. De RK Kerk streeft een zorgvuldige omgang na met jonge mensen die aan de zorg van kerkelijke medewerkers zijn toevertrouwd. Ook wordt gevraagd om zorgvuldigheid waar het gaat om het beheer van persoonsgegevens en financiën.

De VOG moet worden aangevraagd voor:
- priesters, diakens, en pastoraal werk(st)ers
- priesters, diakens, en pastoraal werk(st)ers in opleiding
- novicen (aspirant-leden van religieuze instituten)
- vrijwilligers en functionarissen die werken met minderjarigen
- vrijwilligers en functionarissen die werken met persoonsgegevens
- vrijwilligers en functionarissen die werken met financiën

Hoe vraagt u een VOG aan? 

De procedure is gratis voor vrijwilligers die werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking U kunt het formulier downloaden via http://www.justis.nl/producten/vog.

De aanvraag wordt ingediend bij het Secretariaat Rooms-Katholieke Kerk (SRKK) die voor verdere afhandeling zorgdraagt. Met het ministerie van Veiligheid en Justitie is overeengekomen dat de R.-K. parochies in Nederland deze gratis VOG’s aan kunnen vragen via het landelijk secretariaat van de R-K Kerk in Utrecht.

De aanvraag wordt binnen het landelijk secretariaat van de R.-K. Kerk verwerkt in het systeem van de dienst Justis (ministerie van Veiligheid en Justitie). Het betreft een tijdelijke regeling in ieder geval tot 1 januari 2017. Op termijn zullen aanvragen rechtstreeks bij Justis kunnen worden ingediend. Het adres van het SRKK is: secrBK@rkk.nl

Een VOG voor overige vrijwilligers of beroepskrachten moet worden aangevraagd via uw gemeente.

LET OP: Voor het invullen van uw deel moet u beschikken over een DigiD met geldig wachtwoord.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.