In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/291

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Pastorale school

De Pastorale School biedt een bisdombreed, gevarieerd scholings- en toerustingsaanbod met Leerroutes van één of meer modules. Alles kan centraal én op locatie georganiseerd worden.De modules zijn theologisch en didactisch goed doordacht en worden door professioneel geschoolde docenten gegeven. Individuele leerroutes zijn mogelijk, afhankelijk van de vraag die bij een parochie, samenwerkingsverband en/of de cursist leeft.

De Pastorale School is voor iedereen die vrijwilligerswerk doet of gaat doen in parochies en andere pastorale organisaties in het bisdom Rotterdam.

Wat zijn de toelatingseisen?

U doet vrijwilligerswerk voor een parochie of andere vorm van pastoraat in het bisdom Rotterdam. U doet het vrijwilligerswerk waarvoor u geschoold wil worden of u staat op het punt te beginnen met dit werk. De contactpersoon van onze parochie, pastor Ton Halin, meldt u aan via het inschrijfformulier (indien u zich via een andere weg aanmeldt, wordt u in contact gebracht met de contactpersoon van onze parochie)

Voorafgaand aan de aanmelding is er een intakegesprek tussen u en pastor Ton Halin.

Huiswerk en toetsing

Na elke bijeenkomst geeft de docent huiswerk op. Bijvoorbeeld een opdracht of het lezen van literatuur (maximaal vijf bladzijden). De totale huiswerkbelasting per bijeenkomst is maximaal anderhalf uur.

Bij de toesing wordt  een schriftelijke of mondelinge inbreng van de cursist verwacht. Voor het goed doorlopen van de module dient u naar beste vermogen deze inbreng te verzorgen. Indien deze inbreng niet gegeven wordt of sterk onder de maat is, kan een docent besluiten dat er geen attest wordt uitgereikt aan u, dan wel dat dit wordt opgeschort tot het moment dat de voldoende inbreng er wel is.

Certificaat

Na elke met goed gevolg afgelegde module krijgt u een attest (schriftelijk bewijs van een met goed gevolg doorlopen module). Dit attest blijft onbeperkt geldig. U krijgt een attest voor een module, indien u niet meer dan één keer met geldige reden afwezig bent geweest en hebt voldaan aan de eisen van de toets.

De docent laat na afloop van een module aan de coördinator van de Pastorale School weten welke cursisten wel en niet in aanmerking komen voor een attest. Bij een eventueel geschil hieromtrent tussen u en de docent kan een beroep gedaan worden op de coördinator voor bemiddeling. De uiteindelijke beslissing ligt bij de docent.

U ontvangt het attest per post. Pastor Ton Halin wordt door de coördinator in kennis gesteld wanneer een cursist uit zijn parochie een attest ontvangen heeft.

Vrijstellingen

In sommige gevallen is het mogelijk dat u vrijstelling krijgt van een of meer inleidende modules:

  1. indien u op een eerder tijdstip al een of meer inleidende modules hebt gevolgd en hiervan een attest hebt,
  2. indien u in het bezit bent van een certificaat Pastorale School oude stijl,
  3. indien u met goed gevolg het eerste jaar Pastorale School in de oude stijl hebt gevolgd,
  4. indien u andere pastorale scholing hebt gevolgd,
  5. eerder een of meer inleidende modules hebt gevolgd.

Iedereen die in het verleden de tweejarige Pastorale School oude stijl in het bisdom Rotterdam heeft afgerond en hiervoor een certificaat heeft ontvangen, krijgt vrijstelling van alle inleidende modules. Indien u voor een ander werkveld kiest (bijvoorbeeld van Leren naar Pastoraat), dan wordt echter wel dringend aanbevolen om ook de basismodule van het betreffende werkveld te volgen.

Indien u met goed gevolg het eerste jaar Pastorale School oude stijl gedaan heeft, maar nog niet het tweede jaar, dan krijgt u vrijstelling van de module Vrijwilliger in de kerk.

Indien u via een andere weg al pastorale scholing heeft ontvangen, bijvoorbeeld via een Pastorale School in een ander bisdom of via een theologische opleiding, is er meestal ook vrijstelling mogelijk. Deze vrijstelling wordt echter alleen gegeven in overleg met de coördinator, die hierover beslist.

De lessen

Docenten

De docent kan een medewerker van de Pastorale Dienstverlening zijn, maar ook pastorale beroepskrachten, theologen en catecheten worden gevraagd om modules te geven. Er is een ‘pool’ van docenten, waarop een beroep wordt gedaan om modules te geven. Er wordt wel zoveel mogelijk vermeden dat de eigen pasto(o)r aan cursisten lesgeeft.

Waar?

De lesruimte kan flexibel gekozen worden. Als alle cursisten uit onze parochie komen, dan wordt de cursus in een parochiezaal van onze parochie gehouden. Komen alle cursisten uit één regio, dan wordt in die regio naar de meest geschikte plek gezocht. Komen de cursisten uit het hele bisdom, dan zoeken we een goed bereikbare plaats. De lesruimte dient geschikt te zijn en over faciliteiten te beschikken voor het geven van een cursus.

Wanneer?

Wat betreft het tijdstip is veel mogelijk. Als alle cursisten overdag de module kunnen volgen, kan het overdag georganiseerd worden. Als de cursisten elke week de cursus kunnen volgen, kan dat. Als deelnemers juist eens in de twee weken de cursus willen volgen, kan dat ook. Op een zaterdagochtend? Geen probleem.

Kosten

Voor de prijs van de modules worden enkel de direct gemaakte kosten van de docentvergoeding, de zaalhuur en het lesmateriaal doorberekend. Hierdoor blijven de kosten voor de parochies relatief laag. De prijs van modules wordt jaarlijks per 1 september vastgesteld. Per module, per persoon:

vijf bijeenkomsten € 50,00

vier bijeenkomsten € 40,00

drie bijeenkomsten € 30,00

Deze kosten zijn inclusief het verstrekte lesmateriaal.

De kosten worden door de Pastorale Dienstverlening bij de parochies van de cursisten in rekening gebracht. U krijgt dus zelf geen rekening. U dient zich uiterlijk een week voor de aanvang van de module telefonisch of per e-mail af te melden, anders wordt het cursusgeld bij uw parochie in rekening gebracht. In het geval van aantoonbare overmacht is er overleg met de coördinator mogelijk.

 

Bron: bisdom Rotterdam

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Een recent nieuwsbericht

Overledenen

Overledenen 19 May 2024