In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Pastoraatsgroepen

In alle parochiekernen is een pastoraatsgroep actief. 

Leden van een pastoraatsgroep geven onder eindverantwoordelijkheid van de pastoor steun aan de pastorale activiteiten en sturing aan de bijdragen van vrijwillige medewerkers en werkgroepen. Het fenomeen van de pastoraatsgroep past binnen het idee van kerkopbouw-met-velen: het samenspel van vele personen en groepen om de kerk ter plaatse op te bouwen. De pastoraatgroep fungeert als een kleine kerngroep ter stimulering en afstemming van de verschillende pastorale activiteiten. De pastoraatsgroep heeft een adviserende taak ten dienste van de pastoor en het pastorale team, en heeft tot taak mee te werken aan de uitoefening van de pastorale zorg. De pastoraatsgroep vervult naast de functie van afstemming en voortgang van zaken in praktische zin een primaire rol in bereikbaarheid en herkenbaarheid van de pastorale zorg ter plaatse. 

Pastoraatsgroepen

Meer informatie:

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Willekeurig nieuwsbericht

Even voorstellen

Even voorstellen 12 Jan 2019

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.