In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Pastoraal beleidsplan 2019-2022

Gods Liefde voor allen

Pastoraal beleidsplan 2019-2022 Parochie Christus Koning

van dorp naar stad, van tijd naar agenda 

Van november 2018 tot maart 2019 heeft het pastoraal team, bijgestaan door de jongerenwerker, een nieuw pastoraal beleidsplan opgesteld. Hierbij is geprobeerd om vanuit de huidige bezetting te kijken naar nieuwe uitdagingen en projecten voor onze parochie Christus Koning.

In ieder geval hebben we onszelf twee vragen gesteld:

1. De parochie Christus Koning is samengesteld uit vijd oude parochies en vijf oude kerkdorpen. We zien dat het aantal inwoners sterk groeit en nog verder zal doorgroeien. Kunnen we deze nieuwe mensen van goede wil betrekken bij onze parochie en kunnen we hen inspireren?

2. In veel gezinnen werken allebij de ouders, en dus draaien deze mee in de 24 uurs economie en vele activiteiten die worden georganiseerd . Als pastores merken we dat we niet zo maar op bezoek kunnen gaan. Alles moet veel beter op elkaar afgestemd en gepland worden. Hoe kunnen we dit beter doen?

Vanuit deze vragen hebben we gezocht naar projecten om onze parochie uit te dagen een goed antwoord te geven op de vragen van onze tijd. 

Terug naar de vorige pagina

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.