In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Pastoraal team

In onze parochie Christus koning werkt een pastoraal team bestaande uit een priester, een diaken en een pastoraal werker. Samen dragen zij de verantwoordelijkheid voor het geheel van het pastoraat in de parochie.
Tevens heeft de parochie een vaste priester weekendassistent die ook zorgt voor het ouderenpastoraat

In onze parochie is ook een jongerenwerker actief. De jongerenwerker maakt geen deel uit van het team, maar werkt wel onder verantwoordelijkheid van het team en wordt begeleid door de pastoor.

Samen werkt het pastoraal team en de jongerenwerker vanuit een pastoraal beleidsplan dat eens per 3 jaar wordt vastgesteld. De laatste editie kan U terugvinden op Pastoraal beleidsplan 2019-2022​​​​​​

Pastor S. Bladowski, priester, moderatorPastorStefanBladowski-uitsnede-760x912.jpg
telefoon 06 2831 2672
e-mailadres: pastorbladowski@parochiechristuskoning.nl
eerst aanspreekbare voor Bleiswijk
portefeuille liturgie en liturgisch rooster

 

Diaken F.J. VrijburgDick_Vrijburg_fv.png telefoon 06 5514 2473
e-mailadres: diakenvrijburg@parochiechristuskoning.nl
eerst aanspreekbare voor Pijnacker en Nootdorp 
portefeuille dienen (diaconie)
niet beschikbaar op donderdag

 

Pastor T. Halin, pastoraal werker  portret Ton Halin.jpg
telefoon 06 8120 8567
e-mailadres pastorhalin@parochiechristuskoning.nl
eerst aanspreekbare voor Bergschenhoek en Berkel
portefeuille leren (catechese), communicatie, jeugd- en jongerenwerk

Mw. Minh Thu Ko-Ho Si, jongerenwerkerMihn_Thu_Ho_Si_fv.jpg
telefoon 06 4384 5411
e-mailadres: jongerenwerk@parochiechristuskoning.nl
 

 

Pastor B. Grotaers, priester weekend assistent
telefoon 06 1277 8986
e-mailadres: pastorgrotaers@parochiechristuskoning.nl
portefeuille ouderenpastoraat

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.