In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Beraad leren

Voor de ontwikkeling van een beleid voor catechese - het leren in de kerk - is in parochie Christus Koning het Beraad Leren opgericht.

Dit beraad bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende parochiekernen samen met pastor Ton Halin en komt ongeveer 4 keer per jaar samen.

De taken zijn:

  • Uitwisseling en (zo nodig) afstemming tot stand brengen tussen de activiteiten en materialen van de verschillende catechese werkgroepen.
  • Toezien op een door de parochie Christus Koning gedragen catechese aanbod (te vinden op de pagina Geloofsverdieping).
  • Vrijwilligers stimuleren zich te laten scholen.
Terug naar de vorige pagina

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.