In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

 

Beraad leren

Voor de ontwikkeling van een beleid voor catechese - het leren in de kerk - is in parochie Christus Koning het catechetisch beraad opgericht.

Dit beraad bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende parochiekernen,samen met een van de pastores uit het team, en komt ongeveer 4 keer per jaar samen.

De taken zijn:

  • Uitwisseling en zo nodig afstemming tot stand brengen tussen de activiteiten en materialen van de verschillende catechese werkgroepen.
  • Toezien op een door de parochie Christus Koning gedragen catechese aanbod.
  • Vrijwilligers stimuleren zich te laten scholen.
Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Willekeurig nieuwsbericht

Bezetting pastoraal team

Bezetting pastoraal team 14 Sep 2017

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.