In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

 

Beraad leren

Voor de ontwikkeling van een beleid voor catechese - het leren in de kerk - is in parochie Christus Koning het catechetisch beraad opgericht.

Dit beraad bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende parochiekernen,samen met een van de pastores uit het team, en komt ongeveer 4 keer per jaar samen.

De taken zijn:

  • Uitwisseling en zo nodig afstemming tot stand brengen tussen de activiteiten en materialen van de verschillende catechese werkgroepen.
  • Toezien op een door de parochie Christus Koning gedragen catechese aanbod.
  • Vrijwilligers stimuleren zich te laten scholen.
Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.