In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/431

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Uitvaart

Heeft u een uitvaart te regelen? Neem zo snel mogelijk contact op met een begrafenisondernemer.
Hij/zij zal contact opnemen met de parochie.

Binnen onze parochie is in iedere kern een begraafplaats. Hier de adresssen en contactpunten.

Bergschenhoek-begraafplaats.jpg Berkel-Rodenrijs-begraafplaats.jpg Bleiswijk-begraafplaats.jpg Nootdorp-begraafplaats.jpg Pijnacker-begraafplaats.jpg
Bergschenhoek Berkel en Rodenrijs Bleiswijk Nootdorp Pijnacker

 

hand met kaars.jpgAls een dierbaar iemand in uw familie sterft, komen - naast alle verdriet - vele vragen op u af. Diepere vragen over het mysterie van leven en dood, maar ook veel praktische vragen. In korte tijd moet u zorgen voor de tekst van de rouwkaart, voor een bericht van overlijden in de krant, voor het bijeenzoeken van adressen en voor het schrijven van de enveloppen.

Het is belangrijk de uitvaart van uw dierbare goed voor te bereiden en met uw familie te bespreken. Hoe kunt u het beste recht doen aan zijn of haar persoon? Wat betekent het afscheid voor uzelf? Bij een overlijden kunt u een beroep doen op de parochie voor het verzorgen van een viering in de kerk. U kunt als familie een eigen inbreng hebben in de avondwake en de uitvaartviering. U kunt met de pastor bespreken wat daarbij haalbaar en liturgisch gepast is.

Wat moet u doen bij een overlijden?

Neem zo snel mogelijk contact op met een begrafenisondernemer. Hij/zij zal contact opnemen met de parochie om in overleg een tijdstip voor de uitvaart vast te leggen. Het parochiesecretariaat regelt verder alle zaken rondom de kerk, zoals het koor en de koster.

In onze parochie is een team van pastores werkzaam. Zij werken volgens een rooster. Iedere week is een andere pastor bereikbaar voor uitvaarten. Als u in de familie of vriendenkring een priester of pastor hebt, kan die uiteraard voorgaan in de uitvaart van uw dierbare.

Een enkele keer kan het voorkomen dat er geen pastor beschikbaar is. Dan leidt een toegewijde en toegeruste mede-parochiaan de uitvaartviering.

De dienstdoende pastor zal u benaderen om een afspraak te maken om samen de uitvaartviering voor te bereiden. Tijdens het gesprek zal de pastor de soort uitvaartviering afspreken: gebedsdienst, eucharistie of woord-en-communieviering.

Soorten uitvaartviering

In al deze vieringen klinkt het woord van God als troost en hoop. We vieren vanuit ons geloof in de verrijzenis. Ook de rituelen van kaarsen aansteken met vuur van de paaskaars, doopwater en wierook maken deel uit van alle vieringen.

Het komt echter steeds meer voor dat de meerderheid van de aanwezigen bij een uitvaart niet meer vertrouwd is met het kerkelijk leven en met de eucharistie. Bij de communie komen soms maar enkele mensen naar voren en dan blijkt sterk de verscheidenheid en verdeeldheid in geloofs- en levensopvattingen. Juist in een viering waarin de onderlinge verbondenheid en meelevendheid zo belangrijk zijn, moeten we ervoor waken dat de communie een symbool van verdeeldheid wordt. Daarom zal de voorganger steeds vaker voorstellen de uitvaart te houden met een gebedsviering, dus zonder communie.

De gebedsviering heeft twee grote voordelen:

  1. Er is meer tijd en ruimte voor persoonlijke inbreng in de vorm van gedichten, een persoonlijk woord, niet-Bijbelse eigentijdse teksten en verhalen en eigen muzikale inbreng (bijvoorbeeld vioolspel, fluitspel, een lied door een familielid).
  2. Alle kerkgangers kunnen volledig deelnemen aan de uitvaartviering.

Voor alle uitvaartvieringen is er vanuit de parochie een koor beschikbaar.

Keuze van de viering

De priester kan voorgaan in een eucharistieviering en in een gebedsviering. Een medeparochiaan gaat voor in een gebedsviering. Alleen de diaken en de pastoraal werker kunnen voorgaan in een woord-en-communieviering of een gebedsviering. In overleg met u kiest de voorganger wat voor viering de uitvaartviering zal worden. Alle vieringen zijn waardige, liturgische uitvaartvieringen.

In de liturgie van de kerkelijke uitvaart is in principe cd-muziek niet mogelijk. De zang is altijd “live”, samenzang en koorzang. Als men toch cd-muziek wil laten horen kan dat voorafgaand aan de dienst of na afloop.

Avondwake

Het is mogelijkheid om op de avond voorafgaand aan de uitvaartviering een avondwake te houden. De avond voor de uitvaart is een avond om te waken en te bidden en om langzaamaan toe te leven naar het definitieve afscheid op de volgende dag. Als er een avondwake gehouden zal worden, neemt het secretariaat contact op met de avondwake-werkgroep. Leden van deze werkgroep gaan in deze gebedsviering voor. Tijdens een bezoek aan u proberen zij samen met u een goede inhoud aan de avondwake te geven.

Begraven en cremeren

De voorganger gaat aansluitend aan de uitvaartviering met u mee naar het parochiekerkhof bij de kerk voor de begrafenis. Als de begrafenis elders plaatsvindt dan kan een parochiaan meegaan om de laatste gebeden bij het graf uit te spreken.

Als aansluitend op de kerkviering een crematie volgt, gaat de voorganger niet mee naar het crematorium. Ook dan kan – indien gewenst – een parochiaan meegaan voor de laatste gebeden.

Als de uitvaart alleen in een crematorium plaatsvindt, dus zonder voorafgaande viering in de kerk, dan is er wel de mogelijkheid om een gebedsviering in het crematorium te houden, waarbij de parochie zorgt voor een voorganger. Daar kunnen de symbolen van kaarsen en wijwater ook een plek krijgen.

Wat is er nog meer mogelijk?

Het is heel plezierig als u na de begrafenis nog met uw familie samen kunt zijn. Daarvoor bieden onze gemeenschappen ook de gelegenheid in de parochiezaal/ het parochiehuis, met de nodige voorzieningen als koffie, thee, broodjes e.d. Het parochiehuis van Bleiswijk is verhuurd aan basisschool De Klimophoeve en is niet meer beschikbaar voor bijeenkomsten na een uitvaart.

Bovenstaande tekst staat ook in de folders "Begraven en cremeren" en "Avondwake en uitvaart" die bij het secretariaat te verkrijgen zijn.

Een versie van de folder om zelf te printen (dubbelzijdig op A4 en vouwen halverwege de lange zijde met het parochielogo aan de buitenkant):

- Begraven en cremeren vindt u hier

- Avondwake en uitvaart vindt u hier

Indien gewenst kunt u bij het secretariaat informeren naar de lokale mogelijkheden voor opbaren en condoleren.

De contactinformatie voor de secretariaten kunt u op de secretariatenpagina vinden.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte