In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/283

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Kerkbalans

“Wat is de actie Kerkbalans?”

De actie Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke kerk van Nederland. Zij doen een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Met onderstaande QR codes willen we dat zo makkelijk mogelijk maken. Let er op dat het apparaat de juiste QR-code ziet. Voor andere mogelijkheden om te doneren staan onderaan de rekeningnummers van de kernen.

 

                                                   

 

 

                                 

 

“Is de actie Kerkbalans echt nodig?”

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in ons dorp. Voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is een plek waar je viert, rouwt, waar je tot rust komt of tot bezinning. Waar je geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaars aan te steken als je daar behoefte aan hebt. De plek waar je kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een gewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten in ons leven moet wel onderhouden worden. Onze kerken kosten geld. Het onderhoud, de verwarming en verlichting, de erediensten, de vele activiteiten, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten, te veel om op te noemen. Deze kosten worden gemaakt om de kerkdeuren open te zetten, en te houden, om jouw en vele anderen welkom te kunnen heten.
Deze kosten kunnen niet gedekt worden door de opbrengst van collectes en eigen bijdragen aan vieringen. Daar hebben we vooral ook de opbrengst van de actie Kerkbalans voor nodig.

“Wat vragen we van de parochianen?”

We vragen u om bij uzelf te rade te gaan en u af te vragen: “Wat is de kerk mij waard?” Zoals al gezegd, voor de een is dat alleen maar het gebouw waar ze dagelijks of wekelijks langs rijden. Voor de ander een gemeenschap van gelovigen die hun geloof praktiseren. En alles daar tussenin natuurlijk.
Laat de vraag om een bijdrage niet voor niets zijn. Momenteel doet ongeveer 25% van alle ingeschrevenen actief mee aan de actie. Wij vinden dat eigenlijk wel een beetje weinig. Als we nagaan dat alleen al het kerkgebouw een landmark in elke kern is, dan is dat op zich al een reden om een bijdrage te doneren. Geef gul.

“Het overzicht van rekeningnummers”

  • Bergschenhoek Sint Willibrord NL 49 RABO 0106 6006 21

  • Berkel en Rodenrijs Onze Lieve Vrouw Geboorte NL 42 RABO 0106 7930 98

  • Bleiswijk Onze Lieve Vrouwe Visitatie NL 47 RABO 0107 6002 42

  • Nootdorp H Bartholomeus NL 53 ABNA 0516 0390 24

  • Pijnacker H Joannes de Dooper   NL19 INGB 0002 5885 11    

“Tot slot nog een praktische tip?”

Als u het bedrag dat u jaarlijks geeft laat vastleggen in een schenkingsovereenkomst, dan is het hele bedrag aftrekbaar van de belasting. U moet het dan wel voor 5 jaar vast laten leggen, maar veel mensen geven al jaren aan de actie. Dat is dus het probleem niet. Hebt u hier vragen over dan kan de lokale penningmeester u daar bij helpen.

  •  
Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte