In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/280

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Ontdek onze parochie met zijn vijf kernen

Onze parochie Christus Koning bestaat sinds 1 januari 2015 en is ontstaan na een fusie. Het is één parochie die samenwerkt en samen sterk is en waar alle parochiekernen hun eigenheid behouden.

boog.png

Bergschenhoek-kerkgebouw.png berkel-en-rodenrijs-kerkgebouw.png bleiswijk-kerkgebouw.png nootdorp-kerkgebouw.png pijnacker-kerkgebouw.png
Sint Willibrord Onze Lieve Vrouw Geboorte - Pius X Onze Lieve Vrouwe Visitatie H. Bartholomeus Joannes de Dooper
Ontdek Bergschenhoek Ontdek Berkel en Rodenrijs   Ontdek   Bleiswijk Ontdek Nootdorp Ontdek Pijnacker

De parochie Christus Koning is een open netwerk van groepen en individuen en richt zich nadrukkelijk ook op hen die niet tot de vaste kerngroepen binnen de parochiekernen behoren.

In onze parochie zijn vele vrijwilligers actief. het is de kracht van onze parochie waarin sommige werkgroepen heel lokaal actief zijn en anderen juist brede initiatieven kunnen ontplooien in de gehele parochie. En, inderdaad, er is altijd plaats voor meer vrijwilligers.

In alle kerken zijn weekendvieringen, waarvan altijd enkele eucharistievieringen. In een aantal woonzorgcentra zijn ook regelmatig vieringen. Regelmatig hebben de weekendvieringen bijzondere thema's of doelgroepen, zoals gezinnen.

Vieringen rond Eerste Heilige Communie en Vormsel zijn jaarlijkse hoogtepunten met een enthousiaste en zorgvuldige voorbereiding door onze werkgroepen en begeleiding door onze koren.

Doopvieringen worden met grotere regelmaat gehouden, soms tijdens zondagsvieringen en soms als aparte doopviering. Ook hierbij staan locale werkgroepen paraat om begeleiding te geven.

Een aantal van de kerken zijn officiële locatie voor huwelijken.

Jaarlijks zijn er cursussen en thema bijeenkomsten waarin geloofsverdieping centraal staat.

Kortom, een parochie waar toekomst in zit en waarin Gods liefde voor allen centraal staat.

Tenslotte is het ook leuk om wat te lezen over de historische bijzonderheden van de verschillende kernen.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Een recent nieuwsbericht

Penningmeester gezocht

Penningmeester gezocht 25 May 2024