In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Werkgroepen

Een aantal werkgroepen in de parochie Christus Koning is actief in de gehele parochie.

Een parochiebrede werkgroep die de voorbereiding van een huwelijk ondersteund.
Voor het voortdurend voeden van de site met nieuws, activiteiten, vieringen en interessante zaken voor jongeren alsmede het onderhouden van de blijvende pagina's is een groep van redacteuren actief.
Het doel van de werkgroep is aspecten van Missie- Ontwikkelings- en Vredesvraagstukken te presenteren. Zij organiseert acties om de betrokkenheid van de parochianen bij de Derde Wereld te vergroten en het missiewerk te ondersteunen.
De werkgroep vormsel organiseert de voorbereiding en de vieringen voor het sacrament van het vormsel.
Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.