In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

 

Werkgroepen

Een aantal werkgroepen in de parochie Christus Koning is actief in de gehele parochie.

Een parochiebrede werkgroep die de voorbereiding van een huwelijk ondersteund.
Voor het voortdurend voeden van de site met nieuws, activiteiten, vieringen en interessante zaken voor jongeren alsmede het onderhouden van de blijvende pagina's is een groep van redacteuren actief.
Het doel van de werkgroep is aspecten van Missie- Ontwikkelings- en Vredesvraagstukken te presenteren. Zij organiseert acties om de betrokkenheid van de parochianen bij de Derde Wereld te vergroten en het missiewerk te ondersteunen.
De werkgroep vormsel organiseert de voorbereiding en de vieringen voor het sacrament van het vormsel.
Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Willekeurig nieuwsbericht

Bedevaartseizoen Brielle

Bedevaartseizoen Brielle 26 Apr 2018

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.