In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Parochiebestuur

Het parochiebestuur bestaat uit de voorzitter (de pastor), een dagelijks bestuur (DB) en de voorzitters van de locatieraden als bestuursleden. 

 

Voorzitter: vacature

image.png

Vice-voorzitter Leon van Adrichem

vicevoorzitter@parochiechristuskoning.nl

image.png

Secretaris Nora de Veld

secretaris@parochiechristuskoning.nl

 

Penningmeester Bouke Veen 

penningmeester@parochiechristuskoning.nl

 

Facilitaire zaken a.i. Ab Rolvink

Facilitairezaken@parochiechristuskoning.nl

 

Personeelszaken vacant

personeelszaken@parochiechristuskoning.nl

Foto-Aad_vd_Broek-803x1024.jpg

Communicatie Aad van den Broek 

communicatie@parochiechristuskoning.nl

image.png

Locatie Bergschenhoek Rob van der Ouderaa

voorzitterbergschenhoek@parochiechristuskoning.nl

image.png

Locatie Berkel en Rodenrijs Johan van der Burg

voorzitterberkel@parochiechristuskoning.nl

Foto-Sjeng_Smeets-543x725.jpg

Locatie Bleiswijk Sjeng Smeets

voorzitterbleiswijk@parochiechristuskoning.nl

Foto-Ilonka-891x1024.jpg

Locatie Nootdorp Ilonka ten Broeke

voorzitternootdorp@parochiechristuskoning.nl

 

Locatie Pijnacker vacant

 

Het DB zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en bestaat uit een vice-voorzitter, een penningmeester, een secretaris, een bestuurslid communicatie, een bestuurslid personeelszaken en een bestuurslid facilitaire zaken. De leden van het DB worden benoemd door de bisschop.
Elke parochiekern is vertegenwoordigd door de voorzitter van zijn locatieraad.
Het bestuur vergadert 10 keer per jaar. De vergaderingen worden voorbereid door het Dagelijks Bestuur (DB).

Locatieraad
In de parochiekernen is een locatieraad actief. De locatieraad vervult zijn taken in opdracht en onder verantwoordelijkheid van het parochiebestuur. De locatieraad telt een oneven aantal leden en bestaat uit minimaal drie leden. De leden van de locatieraad worden door het parochiebestuur benoemd voor een termijn van vier jaar. De locatieraad draagt zorg voor het (kerk)gebouw en de dagelijkse gang van zaken.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.