In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/6895

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Bestuurlijk Jaarverslag 2022

Het jaar 2022 kenmerkt zich positief door het verminderen van de pandemie maar ook negatief door de gestarte oorlog in Oekraïne. Dit heeft veel impact op parochianen- kerkbezoekers, pastoraal team, vrijwilligers en andere betrokkenheid binnen onze geloofsgemeenschap.
De Corona epidemie is gelukkig nagenoeg over. Gezondheid en vitale parochianen zijn de basis van onze geloofsgemeenschap. Kerk- en vrijwilligers activiteiten en vieringen worden weer met veel energie opgepakt.
De oorlog in Oekraïne houdt ons allemaal bezig. We leven mee met het leed en merken de consequenties elke dag. We hebben via een geloofsgemeenschap aan de Poolse-Oekraïense grens daar lokaal hulp kunnen aanbieden. In totaal hebben we ruim € 73.000 kunnen organiseren en een betere leefomgeving voor de vluchtelingen in het grensgebied kunnen inrichten. Dank voor alle bijdragen vanuit onze parochianen en complimenten aan onze pastor Stefan Bladowski die de lokale contacten heeft kunnen leggen die hebben bijdragen in de realisatie van de hulp.
Ook hebben we binnen onze parochie een deel van de kerk in Bleiswijk kunnen herinrichten voor een vluchtelingen gezin.

In het afgelopen jaar hebben we onze pastoor Stefan Bladowski bereid gevonden om de verantwoordelijkheid als moderator van onze parochie op zich te nemen. Dat heeft in goede samenwerking met het Dagelijks Bestuur naar tevredenheid gefunctioneerd en vormt de basis voor een vitaal en gezond 2023. Ook de pastoraal medewerkers en diaken hebben met volle teugen weer hun activiteiten kunnen realiseren.

De samenstelling van ons bestuur heeft een aantal wijzigingen ondergaan. Zo hebben de Vicevoorzitter Leon van Adrichem en de Locatievoorzitter Johan van der Burg de zittingsperiode verlengd met 2 jaar tot 1 juni 2024. Ook is Henny van den Bulk per 1 januari 2022 gestart als penningmeester van het gehele parochiebestuur, waarvoor ook dank.
Wijziging in persoon van jeugd- en jongerenwerk heeft onze aandacht; Minh Thu Ko heeft haar werk bij ons beëindigd en Jan-Willem Bastiaansen heeft haar taken overgenomen. We blijven investeren in de jeugd; dat vinden we belangrijk.

Het bestuur heeft 10 keer vergaderd dit jaar in voltallige vorm; we hebben Scarlett Helena bereid gevonden het voorzitterschap van de locatie Pijnacker locatie op zich te nemen. Trudy Suiker heeft met veel energie en inzet de afgelopen jaren als ad interim voorzitter het stokje overgedragen. Het Dagelijks Bestuur heeft vaker overlegd; fysiek en digitaal via TEAMS. Het DB heeft deelgenomen aan Bisdom- en Vicariaat vergaderingen- en ook met de PCI-en-, gemeente besturen en andere instanties overlegd dit jaar. Dit om de belangen van onze parochie te verstevigen.
Tezamen met het voltallig bestuur- Pastoraal team en het Bisdom zijn we bezig met de toekomst van onze parochie. Brainstorm sessies hebben we georganiseerd met als doel de Pastoraal- en bestuurlijk beleidsplannen opnieuw op te stellen. Planperiode 2023 – 2027 is ons doel.

Communicatie blijft een belangrijk fenomeen binnen onze parochie. Onze website en De Morgenster blijven voor ons een belangrijk medium om alle parochianen te bereiken. Vanwege de kosten van post willen we vaker gebruik gaan maken van uw email adres. Algemeen nieuws, het vieringenrooster en lokale nieuwtjes worden ook gepubliceerd in de informatieborden bij elke entree van onze kerken.

Het Bisdom heeft 22 BM-verzoeken vanuit onze parochie gekregen en allen kunnen goedkeuren.
In Pijnacker in verband met ruilverkaveling van het weiland in Delfgauw.
Nootdorp; het vergunningstraject afgerond en gestart met de aanleg van 50 parkeerplaatsen.
Berkel; zonnepanelen op het parochiehuis en verhuur van de pastorie (1e en 2e etage)
Bleiswijk; entree-lift bij de ingang.
Ook hebben we veel aandacht gehad voor het onderhoud van onze gebouwen.

We hebben gelukkig geen beveiligingsincidenten (AVG) moeten melden en vanuit de vertrouwenscommissie zijn geen noemenswaardige zaken aangediend.

Binnen onze parochie worden de individuele PCI-en samengevoegd in de loop van 2023. Dit vereenvoudigt de opzet en verbetert de mogelijkheden om parochianen te kunnen ondersteunen.

Financieel verkeren we in een lastige tijd. De begroting staat zwaar onder druk en ook in begin 2023 zien we nog geen significante verbetering. De energiekosten zijn de meest belangrijke verzwaring en we houden goed aandacht voor de temperatuur in onze gebouwen en deze kostenpost.

Meer slimmer werken en samen doen binnen onze parochie is en blijft belangrijk. De energiekosten
dwingen ons tot nog beter samenwerken. Meer hierover gedurende het nieuwe jaar.
Ook roepen we op om e-mail adressen kenbaar te maken; dit gaat ons nog meer helpen.

Het afgelopen jaar was wederom een bewogen jaar. De corona pandemie bepaalde nog een deel van ons leven en de oorlog, en alle leed daarbij, overheerst nog steeds. We hebben ons ingezet om elkaar te blijven steunen en te kunnen vinden. Op naar een gezond- en nieuw jaar waarin we elkaar ook weer met velen in onze kerken kunnen ontmoeten.

Namens het bestuur van de parochie
Leon van Adrichem; vicevoorzitter.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Een recent nieuwsbericht

Overledenen

Overledenen 08 Apr 2024