In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/6032

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Bestuurlijk Jaarverslag 2021

Het jaar 2021 was een actief en vitaal jaar voor onze parochie Christus Koning. Voor het 2 e jaar door de gevolgen kleine en grote invloed van de pandemie. Dit heeft veel gevraagd van onze vrijwilligers, het pastorale team en het Bestuur om rondom alle on- en mogelijkheden de gemeenschap leefbaar en actief te behouden. Ook voor parochianen, kerkbezoekers en betrokkenheid binnen de geloofsgemeenschap. Met TV- en radio ondersteunen van onze vieringen is goed ontvangen en ook onze website- en De Morgenster zijn ook 2 constante factoren om elkaar te informeren en ons te verbinden. Onze kerken en onze ontmoetingsruimten blijven cruciaal en we zijn blij te vernemen dat we in de nabije toekomst hier geen afbreuk van doen.

Het pastoraal team heeft een grote wijziging doorgemaakt. De bisschop vond onze moderator pastor Winfried Kuijpers meer nodig in de parochie Sint Jan de Doper. Gelukkig heeft pastor Stefan Bladowski het moderatorschap op zich genomen.
Ook zijn we weer in staat gebleken het liturgisch rooster goed in te vullen en zoveel mogelijk vieringen kunnen inplannen. Als gebedsleider heeft Cocky van Adrichem, studerend aan de Tiltenberg en actief op Vronensteyn, haar intrede gedaan. Zowel pastoraal team als jongerenwerker hebben verschillende elektronische varianten op ontmoeten gebruikt.
In elke locatie zijn de coronamaatregelen zorgvuldig ingevoerd. In maart hebben we de kerkdeuren moeten sluiten voor korte tijd en zelfs op de kerstavond diensten in december van dit jaar hebben we de kerk moeten sluiten. Vanuit de techniek hebben we veel vergaderd met Microsoft TEAMS. En hebben we ook de documentatie verder uitgebreid op dit platform. Ons nieuwe logo hebben we op alle locaties nu ook uitgerold.

Het bestuur heeft 12 keer vergaderd dit jaar in voltallige vorm; 3-maal via TEAMS en de rest nog fysiek. Naast de voorzitter voor de locatie Pijnacker is het bestuur compleet, hoewel er nog een vacature is voor personeelszaken.
Het Dagelijks Bestuur heeft vaker overleg; fysiek en digitaal. De samenstelling is stabiel geweest in 2021. Het Dagelijks Bestuur heeft met Bisdom-, Vicariaatsvergaderingen-, PCI’s, gemeentebesturen en andere instanties dit jaar overlegd. Dit om de belangen van onze parochie te verstevigen.

Het Bisdom heeft 12 Bisschoppelijke Machtigingen (BM) verzoeken, voor investeringen in vernieuwing en onderhoud, vanuit onze parochie ontvangen en allen kunnen goedkeuren. Extra aandacht voor blusapparaten en de fysieke status van onze gebouwen heeft plaatsgevonden. Ons collectief energiecontract is verlengd tot 2025. Met behulp van ‘de monumentenwacht’, geïnitieerd door het Bisdom, is gestart met inspecties van onze kerkgebouwen en krijgen we aanbevelingen voor het onderhoud. In Nootdorp hebben we de start gemaakt met de aanleg van 45 parkeerplaatsen. Een stuk weiland in Zoetermeer Driemanspolder is verkocht. In Berkel is het parochiehuis opgeknapt. In Pijnacker is er veel onderhoud gepleegd aan de woningen en het parkeerterrein opgeknapt. In Bergschenhoek is een uitgebreide grafruiming uitgevoerd. In Rodenrijs heeft onze kerk de Pius X een waterdicht dak gekregen. Het kinderkoor van Bergschenhoek en Berkel is samengevoegd. In Nootdorp is het 150 jarig jubileum van de Bartholomeuskerk van start gegaan, en zijn veel mooie en leuke activiteiten geweest. Door corona beperkingen zijn enkele activiteiten uitgesteld. Er is een mooi boek uitgegeven over de 150 jaar historie van de kerk.
Naast actief streamen van diensten is ook de QR-code voor elektronisch collecteren en donaties ingevoerd.
We hebben geen AVG meldingen mogen ontvangen en er is geen vertrouwenspersoon issue aan de orde
geweest.

Financieel verkeren we in een lastige tijd. De begroting staat onder druk en ook in begin 2022 zien we nog geen significante verbetering. De administratie van 2021 is in lijn met de begroting en de begroting 2022 is, zonder opmerkingen, goedgekeurd door ons Bestuur en Bisdom. De beleggingen hebben, in samenwerking met onze beleggingspartner, een positief rendement opgeleverd. De verdeelsleutel voor generieke parochiebrede kosten is aangepast na unanieme goedkeuring van het bestuur.

We hebben ons ingezet om elkaar te blijven steunen en de toekomst van onze kerk en parochie te
waarborgen.
Naar we verwachten zal de corona pandemie ook volgend jaar nog een onverwacht deel van ons leven bepalen.
Gezondheid, geloof en saamhorigheid helpen ons deze tijd door. Heb aandacht voor jezelf en goed oog voor je naasten. Op naar een gezond en mooi nieuwjaar 2022.

Namens het bestuur van de parochie
Nora de Veld, secretaris
Leon van Adrichem, ViceVoorzitter

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.