In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Bestuurlijk Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 symboliseert zich door de gevolgen van de pandemie. Dit heeft veel impact op parochianen- kerkbezoekers, pastoraal team en betrokkenheid binnen de geloofsgemeenschap.

Zowel pastoraal team als jongerenwerker hebben verschillende elektronische varianten op ontmoeten gebruikt. In elke locatie zijn de corona maatregelen zorgvuldig ingevoerd. In maart hebben we de kerkdeuren voor korte tijd moeten sluiten en zelfs de kerstavond diensten in december van dit jaar hebben we zonder mensen in de kerk moeten doen. Vanuit de techniek hebben we binnen de parochie breed Microsoft TEAMS uitgerold. Dit naar aller tevredenheid.

Onze parochieblad ‘de Morgenster’ heeft positief bijgedragen aan de betrokkenheid. Vormgeving, lay-out en inhoud heeft ons bij elkaar gehouden. Wisseling van eindredacteur van de Morgenster is voor alle betrokkenen naar tevredenheid verlopen. Sofie de Lange heeft het hoofdredacteurschap over gedragen aan Marjo Wijsman. Ook de website is actief ingezet met nieuws en actualiteiten. Veel meer mensen zijn de
website gaan raadplegen.

Het bestuur heeft wederom 11 keer vergaderd dit jaar in voltallige vorm; 3-maal via TEAMS en de rest nog fysiek. Naast de voorzitter voor locatie Pijnacker is het bestuur compleet. Het Dagelijks Bestuur heeft vaker overlegd; fysiek en digitaal. De wisseling van de penningmeester is de belangrijkste wijziging geweest in de samenstelling van ons bestuur dit jaar. We bedanken Reinier Schuring voor zijn inzet om de financiële organisatie rapportage te beheren. Bouke Veen wordt verwelkomd om het financiële stokje over te nemen. Ook het beleidsplan is bijgewerkt waarbij de locatie kernen zelf nog wel de werkplannen gaan opstellen. Dit zal starten in 2021. Het begraafplaatsreglement is vastgesteld en gepubliceerd op de website. Het DB heeft met Bisdom-, Vicariaat vergaderingen-, PCI-en-, gemeente besturen en andere instanties overlegd dit jaar. Dit om de belangen van onze parochie te verstevigen.

Het Bisdom heeft 18 BM-verzoeken vanuit onze parochie gekregen en allen kunnen goedkeuren. Berkel heeft het parochiehuis opgeknapt, Bleiswijk en Pijnacker hebben beiden de parochiehuizen langdurig verhuurd. In Bleiswijk en in Berkel is er geïnvesteerd in nieuwe verwarming. In Pijnacker is het kerkplein keurig opgeknapt en er heeft veel verloop plaatsgevonden in de verhuur van onze woningen. De pastorie Berkel is geschikt gemaakt voor een extra woonlaag; waarbij nu 2 etages voor bewoning in gebruik zijn. Het kerkgebouw Pius-X in Rodenrijs krijgt een nieuw dak. In Nootdorp is het Maria beeld in de tuin opgeknapt-, de schilderingen rondom het altaar zijn verfrist. Er is nog geen uitsluitsel gekomen vanuit het Bisdom voor het parkeerprobleem aldaar. Dit verwachten we snel.

Naast meer live video streamen van diensten via internet, dat door de meeste kernen is opgezet, is ook de QR-code voor elektronisch collecteren en donaties ingevoerd.

We hebben 2 AVG meldingen moeten doen; vanwege het bewaken van vertrouwelijke informatie. Voor beide scenario’s is een verbeter procedure opgesteld. Vanuit de vertrouwenscommissie zijn geen noemenswaardige zaken aangediend.

Financieel verkeren we in een lastige tijd. De begroting staat zwaar onder druk en ook in begin 2021 zien we nog geen significante verbetering terwijl de kosten voor onderhoud niet onaanzienlijk zijn voor de komende tijd. De verdeelsleutel voor generieke parochie brede kosten is aangepast na unanieme goedkeuring in het bestuur.

Het afgelopen jaar was een bewogen jaar. De corona pandemie bepaalde een onverwacht deel van ons leven. We hebben ons ingezet om elkaar te blijven steunen en te kunnen vinden. Op naar een gezond- en nieuw jaar waarin we elkaar ook weer met velen in de kerken kunnen ontmoeten.

Namens het bestuur van de parochie
Leon van Adrichem; vicevoorzitter.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.