In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Bestuurlijk Jaarverslag 2019

Beste medeparochianen,

Zoals gewend volgt hierbij een korte samenvatting van onze activiteiten in het jaar 2019. We hebben ons eerste 5 jarig bestaan als parochie kunnen afsluiten. Als bestuur zijn we blij met alle activiteiten die onze lokale geloofsgemeenschappen levend en vitaal houden. Vrijwilligers, secretariaten, pastoraal medewerkers, koren, kosters, misdienaars en acolieten en de vele verschillende werkgroepen in en om de kerk zijn en blijven essentieel binnen onze parochie; heel veel dank aan een ieders bijdrage. Jullie maakten het ook in 2019 weer waar.

Binnen onze parochie vinden we communicatie belangrijk. De Morgenster, alsmede onze website, vervullen hierin de hoofdmoot. Het tijdige beschikbaar hebben en stellen van informatie is van groot belang. Ook heeft de nieuwe AVG wetgeving het bisdom doen besluiten een nieuw ledenadministratiepakket in te voeren. Ook is meteen een nieuwe boekhoudsysteem in gebruik genomen. Beide pakketten worden ons vanuit het Bisdom aangeboden. Onze digitale inrichting wordt op deze wijze eenvoudiger en de beheersing is makkelijker en toekomst gericht. Ook hebben we aandacht gegeven aan huisstijl. Ons parochielogo, nieuwe stempels, nieuw briefpapier en de verdere vormgeving van de parochie. 

Vanuit het pastoraal team zijn in 4 locaties ‘Eten en ontmoeten’ gestart waarbij maandelijks mensen bij elkaar komen en van een mooi diner en van elkaar kunnen genieten. Ook hebben we een nieuw pastoraal beleidsplan kunnen uitwerken. Zie de website voor deze uitgave.

De primaire taak vanuit het bestuur is erop gericht om het pastoraal team optimaal te ondersteunen. Dit is goed gelukt. We hebben voor Pastor Grotaers een mooie ambtswoning kunnen organiseren en ook heeft de introductie van een nieuw internet- en telefoonnetwerk onze bereikbaarheid verbeterd. Het Dagelijks Bestuur heeft nagenoeg elke 2 weken vergaderd en maandelijks in voltallig bestuurssamenstelling. In het voltallig bestuur zit de voorzitter (is ook voorzitter van het pastoraal team), per locatie de locatieraad-voorzitter waarbij het vaste dagelijks bestuur bestaat uit vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, lid facilitaire zaken en lid communicatie. Ook in het jaar 2019 hebben we aandacht gehad voor vele lokale zaken. In Bergschenhoek hebben we een nieuwe medewerker op het secretariaat. Zij is goed ingewerkt en draait op volle toeren. In Bleiswijk hebben we een nieuwe voorzitter gevonden en het parochiehuis kunnen verhuren aan een externe partij.

In Berkel is het project ‘vervang de fundering onder de kerk’ afgerond, waarbij het Koetshuys ook is opgeleverd. De verkoop van het scouting terrein, noodzakelijk om het funderingsproject mee te kunnen
betalen, is in 2019 afgerond. 

In Pijnacker is de locatieraad nog onderbezet en baart het bestuur grote zorgen. Hierbij een oproep aan
betrokken Pijnackernaren om snel het zittende bestuur te komen helpen. De parochiekern van de H. Joannes de Dooper verdient een goed en breed bestuur. Kerktoren en orgel zijn prachtig gerestaureerd en kunnen er weer jaren tegen. Ook hebben we veel aandacht voor de gebouwen rondom het kerkplein in
Pijnacker. Complimenten voor de parochiekern in Nootdorp die de prachtige schilderwerken in kerk in de
oorspronkelijke kleuren heeft laten terugbrengen en het altaar heeft laten restaureren. 

Tot slot nog iets financieels. We zijn 2019 begonnen met een flinke negatieve begroting. Hoewel alle cijfers nog niet definitief zijn ziet het er naar uit dat we het verlies behoorlijk hebben kunnen beperken, maar er blijft verlies in de exploitatie. Ook hierbij de oproep om vooral de Actie Kerk Balans niet te vergeten en hiermee het mooie werk in onze kerken mogelijk te blijven maken.

Namens het Dagelijks Bestuur
Leon van Adrichem; vicevoorzitter

Terug naar de vorige pagina

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.