In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Bestuurlijk Jaarverslag 2018

Namens het Bestuur van de Parochie Christus Koning doen wij graag kort verslag van het jaar 2018.

Als Parochie Christus Koning bestaan we nu vier jaar. De gewenningsperiode van de vijf locaties is voorbij en vanuit het bestuur zijn we actief geweest op alle bestuurlijke aspecten van onze brede parochie; algemeen bestuur van de financiën, facilitair beheer, onze ‘medewerkers in dienst’, communicatie, pastorale ondersteuning en alle bisdom gerelateerde zaken. We zien terug op een intensief maar bewogen en goed afgesloten jaar 2018.

Vanuit het pastoraal team hebben we afscheid genomen van Marjo Wijsman, zij is vervroegd met pensioen gegaan. Gelukkig hebben we het team kunnen versterken met pastoraalwerker Ton Halin en hebben we pastor Bert Grotaers parttime bij ons team kunnen betrekken en zijn wij weer op volle sterkte. Het liturgisch rooster hebben we zodoende optimaal kunnen invullen.

De inzet van onze jeugd- en jongerenwerker Minh Thu Ko-Ho Si heeft goed gewerkt in onze parochie. De parochie heeft veel vrijwilligers en daar zijn we trots op. Vele werkgroepen, zoals groengroep, bloemengroep, pastoraatsgroep, kosters, misdienaars, koren, bemensing pastorieën, leden locatieraden, etc., etc. Zij zijn allen wederom zeer actief geweest in hun parochiekernen. Mede hierdoor hebben we ook aan onze geloofsgemeenschap kunnen bouwen.

De nieuwe Morgenster en de website hebben goed bijgedragen aan de activiteiten die we hebben kunnen ondernemen in onze parochie. Onze vertrouwenspersoon loket heeft geen ernstige zaken naar voren gebracht. Het Bestuur heeft maandelijks vergaderd en er is met PCI, Pastoraal Team en het Bisdom periodiek overlegd.

Vanuit de locaties is ondersteuning gegeven aan diverse projecten binnen onze parochie. In Pijnacker is de reparatie van de kerktoren en de renovatie van het orgel nagenoeg afgerond. Het Prinsesje (voormalige kleuterschool op het kerkplein in Pijnacker) is grondig opgewaardeerd en in zijn geheel verhuurd aan de Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker. In Nootdorp is het afstoten van de Josefschool bebouwing afgerond en het realiseren van extra parkeerplaatsen in voorbereiding. In Bleiswijk waren de Poolse vieringen (elke twee weken op zondag) een succes.

In Bergschenhoek hebben we afscheid genomen van onze secretaresse Thea Middendorp en ons pastoraatsgroepslid Jan Kerver. Beiden hebben een enorme staat van dienst en laten een grote leegte achter. Grote dank voor het vele werk dat jullie voor de kerk hebben verricht.

Tot slot is het herstel van de kerk in Berkel afgerond. Ook zijn er twee mooie multifunctionele ontmoetingsruimten gerealiseerd onder de kerk, het ‘t Koetshuys. Ook de bouw van de Mariakapel op de begraafplaats was een hoogtepunt in 2018.

Op 24 november hebben we het patroonsfeest gevierd. Deze keer was de parochiekern O.L.V. Geboorte aan de beurt. Een geweldige inleider heeft ons mee genomen door het thema ‘de Katholieke Kerk in de 21e eeuw’. Verder waren er diverse workshops om aan deel te nemen.

Als afsluiting een mooie sfeervolle Eucharistieviering. Organisatie in Berkel en Rodenrijs; dank hiervoor.
De financiële administratie is onder controle. Conform begroting hebben we het boekjaar kunnen afsluiten met een beperkt verlies en ook de begroting voor 2019 is, met weliswaar een negatief saldo, ter goedkeuring aangeboden aan het Bisdom. Hoewel onze parochie te boek staat als financieel gezond, lukt het ons niet om de jaarlijkse exploitatie rond te krijgen. Dit betekent dat we elk jaar een stukje van ons vermogen ‘op moeten eten’. Op de langere termijn gaan we dit niet volhouden.

De locatieraad van Bleiswijk heeft een vacature, namelijk die van voorzitter. Voor de locatieraad Nootdorp hebben we Ilonka ten Broeke bereid gevonden de functie van voorzitter te vervullen.

Namens het dagelijks bestuur van onze parochie,
Leon van Adrichem - vicevoorzitter

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.