In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/2199

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Bestuurlijk Jaarverslag 2017

Namens het Bestuur van de parochie Christus Koning doen wij graag een kort verslag van het jaar 2017.

Als nieuwe parochie bestaan we inmiddels alweer 3 jaar. De gewenningsperiode van onze 5 locaties, onze 6 kerken is voorbij en vanuit het bestuur zijn we, naast de normale dagelijkse beheerszaken, actief geweest op het gebied van financiën, automatisering, marketing en communicatie.

Het nieuwe logo van onze parochie, de nieuwe morgenster en de verdere automatisering door middel van onze nieuwe website zijn belangrijke werkzaamheden geweest in het afgelopen jaar. Een nieuw elan; een nieuwe uitstraling en compacte en adequate nieuwsverspreiding vinden we belangrijk.

Het pastoraal team heeft een behoorlijk wisselend jaar achter de rug. Kenmerkend door 2 langdurige zieken pastoraal medewerkers Marjo Wijsman en Cees Bracco Gartner.
Onder leiding van Pastor Winfried Kuipers is er ook gebouwd aan het pastoraal team. Extra inzet van gastpriesters en de komst van onze nieuwe pastor Stefan Bladowski hebben ertoe geleid dat we ons liturgisch rooster op alle locaties hebben kunnen bewerkstelligen. De zaterdag avond vieringen hebben we moeten terugbrengen tot 1 viering voor Pijnacker- en Nootdorp (afwisselend) en 1-wekelijkse zaterdagavond viering voor Bleiswijk, Berkel en Bergschenhoek. Gelukkig zijn we erin geslaagd om vanaf 2018 ook de vaste bezetting te versterken; priester Bert Grotaers is tijdelijk aangesteld als extra kracht voor het Pastoraal Team.

Onze parochie heeft veel vrijwilligers en daar mogen we trots op zijn. Vele werkgroepen, zoals groengroep, bloemengroep, pastoraatsgroep, jeugd en jongerenwerk en koren zijn wederom actief geweest per locatiekern; onze geloofsgemeenschap leeft en bouwt voort.

Speerpunten voor 2017 betrof jeugd- en jongerenwerk. In mei 2017 is onze jongerenwerker Minh Thu Ho Si aangesteld. Zij werkt wel nauw samen met het Pastoraal team en coördineert alle activiteiten gericht op jongeren. Minh Thu Ho Si heeft actief een jaarprogramma gelopen tezamen met de ENS en Rock Solid jongerengroepen. Ook zijn er gezinsvieringen georganiseerd, begeleiding bij de vormselvoorbereiding en wordt er maandelijks actief gewerkt aan het betrekken en motiveren van onze jeugd. Het jeugdkamp in november was een belangrijk hoogtepunt.

In Nootdorp heeft de Josefschool plaats gemaakt voor nieuwe bewoners. Huizen zijn herrezen en de herontwikkeling loopt conform plan.

Bergschenhoek is bezig met een project om zonnepanelen aan te brengen op het parochiehuis om op die manier de energiekosten te verlagen en de exploitatie positief te houden.

Op onze locatie Pijnacker hebben we het 125 jaar bestaan van onze kerk gevierd. Een KEI van een kerk was het credo. Er is veel werk verricht aan de kerktoren, het kerkplein en ook het orgel is momenteel in reparatie. Ook is er een mooi boek uitgebracht waar de geschiedenis in staat beschreven van de Joannes de Dooperkerk.

We hebben per 1 november Ben Bergenhenegouwen kunnen benoemen als nieuwe voorzitter van onze locatie Bleiswijk en afscheid genomen van Dick van Vliet (locatiekern Bleiswijk). Het vertrek van de locatievoorzitter Pijnacker, Louk Teunissen, waarbij de opvolging nog niet is ingevuld.

In Berkel is de reparatie van de kerk nog in afronding. De heipalen zijn vervangen; de Paardenstal, als kringloopwinkel, heeft haar herintrede gedaan in de kelder en de afronding van de resterende kelderzalen is in volle voorbereiding. Dit project loopt volgens plan.

De financiële administratie is onder controle. Conform begroting hebben we het boekjaar kunnen afsluiten en ook de begroting voor 2018 is, met weliswaar een negatief saldo, inmiddels goedgekeurd. Kostenbeheersing en algemene kerkbijdrage blijft een belangrijke zorg. Exploitatie en beleggingen samen zorgden voor een bescheiden resultaat.

Het dagelijks bestuur heeft veel aandacht voor financiën, de gebouwen, facilitaire diensten, communicatie en secretariaten. Het dagelijks bestuur heeft wederom maandelijks vergaderd en ook het voltallig bestuur is 11 keer bij elkaar geweest. Naast intern overleg is er vergaderd met het Pastoraal team, PCI-en, het Bisdom en deelgenomen met diverse werkgroepen. De bestuurszetels communicatie en personeelszaken zijn vacant.

De voorbereidingen voor een nieuw administratiesysteem voor onze parochie, uniform in alle kernen en in geheel Nederland, zijn in voorbereiding gestart in 2017. Samen met het Bisdom en penningmeesters heeft initiatie plaatsgevonden en zijn de voorbereidingen tot invoer gestart.

Tot zover onze hoogtepunten uit 2017.

Namens het dagelijks bestuur van onze parochie

Leon van Adrichem,  vice voorzitter.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Willekeurig nieuwsbericht

Pastoraal woord

Pastoraal woord 02 Sep 2018

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.