In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/2198

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Bestuurlijk Jaarverslag 2016

Personele zaken hebben dit jaar enorm veel aandacht gevraagd. Ten eerste het vertrek van Diaken Pier Tolsma per 30 april. Hij is opgevolgd door Diaken Dick Vrijburg per 1 juli. Per die datum ging Pastor Thijs van Zaal weg om elders een nieuwe halftime functie te aanvaarden. In deze vacature is momenteel nog niet voorzien. Ook het sabbatsverlof van Kees Bracco Gartner in de maanden mei, juni en juli kwam hiermee slecht uit, maar was al lang van te voren gevraagd, toegezegd en georganiseerd. Veel druk kwam er op de overige leden van het Pastoraal Team. Aanvankelijk is het zomerrooster per 1 mei ingevoerd, maar doordat er gaan vervanging van van Zaal is gekomen, is het zomer rooster in principe nog steeds van kracht. Enige verlichting kwam er door de inzet van Pastor Pierrot Mazono, maar de weekeinddiensten zijn nog niet naar ieders tevredenheid terug op het oude peil.   

Bestuur mutaties hebben er in 2016 ook plaatsgevonden. Annemieke van Kaam teruggetreden als secretaris. Zij is opgevolgd per 1 juli door Nora de Veld. Vervolgens is Frans van der Graaff als voorzitter van de locatieraad van Bergschenhoek afgetreden. Hij is opgevolgd per 1 september door Rob van den Oudenraa die ook zijn zetel in het bestuur heeft overgenomen.
Tot slot zijn er nog een tweetal vacatures, personele zaken wordt a.i. waargenomen door Nora de Veld. Facilitaire zaken wordt a.i. waargenomen door Ab Rolvink. Voor 2017 staat het vertrek van ons lid Communicatie gepland, vanwege verhuizing naar Zuid Afrika.
Harry Junggeburt, bestuurslid Personele Zaken vanaf de start van de fusie tot aan het moment dat hij ernstig ziek bleek te zijn, is medio 2016 aan zijn ziekte overleden.
Nieuw in het jaar 2016 was de introductie van de vertrouwenspersonen Joke en Fred. Er zijn in 2016 geen klachten bij hen aangemeld.
 

Financieel is 2016 een goed jaar geworden. Hoewel de exploitatie nog steeds onder druk staat en nauwelijks sluitend te krijgen is, hebben we wel kunnen profiteren van een mooie beleggingsopbrengst over ons spaargeld. Spaargeld dat voor een groot deel bestaat uit geld dat nodig is voor toekomstig onderhoud van onze kerken en gebouwen. Met dank aan de Beleggingen Advies Commissie.

Een aantal mooie vieringen willen we hier niet onbenoemd laten. De twee ‘afscheidsvieringen’ bij het vertrek van diaken Tolsma en pastor van Zaal waren indrukwekkend. Ook het patroonsfeest in Bergschenhoek startte met een inspirerende voorstelling, en een goede viering. Veel aanloop, uit alle locaties waren parochianen aanwezig. En tot slot de viering bij het 25-jarig bestaan van de Pius X kerk te Rodenrijs. Complimenten voor allen die deze vieringen mogelijk hebben gemaakt. Bedankt voor alle inzet.

Jongerenwerk is en blijft belangrijk. Met ENS in Lansingerland en Rock-Solid in Pijnacker/Nootdorp hebben we goede programma’s om tieners te begeleiden in de zoektocht naar hun geloof. Aan de inzet van Sjoerd Zuidersma als jongerenwerker gaat in 2017 een einde komen omdat hij zijn studie heeft afgerond en aangesteld gaat worden als pastoraal werker. Het bestuur is van plan om weer een nieuwe jongerenwerker aan te trekken die ook een ruimer takenpakket krijgt voor de gehele parochie. Ook hier weer dank aan alle vrijwilligers die onze jeugd zo goed begeleid.

De renovatie van de fundering van de O.L.V. Geboorte Kerk en pastorie te Berkel heeft ook uw bestuur bezig gehouden. Met meer dan grote belangstelling hebben wij de bouwactiviteiten gevolgd en kunnen vaststellen dat de locatieraad van Berkel en Rodenrijs, tezamen met alle vrijwilligers die daar achter staan, een fantastische klus hebben geklaard. Proficiat!
Na de ruwbouw volgt nu de afwerking van de kelders, die grotendeels in eigen beheer worden gerealiseerd. Fijn dat ook de Paardenstal weer terugkomt als grootste gebruiker van de kelder.

Een ander groot project is de verkoop van de Jozefschool in Nootdorp geweest. Jarenlang is er onderhandeld met de gemeente en een projectontwikkelaar, maar uiteindelijk is het dit jaar gelukt de deal rond te krijgen. Hiermee is een last van de schouders van de locatieraad gevallen m.b.t. het in stand houden van het pand. Daarnaast is een mooi verkoop resultaat geboekt wat aan de financiële buffer van Nootdorp ten goede komt.

Facilitair hebben we dit jaar AED’s aangeschaft voor alle kerken en parochiehuizen en daar ook trainingen voor opgezet. We hebben alle verzekeringspolissen bij onze verzekeraar onder één polis gebracht en daarbij een korting weten te realiseren. Ook hebben we een mantel overeenkomst gesloten om alle locaties van nieuwe moderne kopieerapparaten te gaan voorzien. Nootdorp en Bleiswijk hebben dit jaar al een nieuwe machine geïnstalleerd. De anderen volgen als de oude apparaten aan vervanging toe zijn.

Het reglement begraafplaatsen is ook dit jaar uitgebreid aan de orde geweest. Momenteel ligt er een finale versie ter controle bij het bisdom. Na goedkeuring van het bisdom kan het ook voor onze parochie worden vastgesteld.

Uitgangspunten beleidsplan toekomst. In 2016 hebben de parochiekernen, aan de hand van een door het bestuur opgestelde leidraad, hun visie ontwikkeld over de toekomst en de plaats van onze kerk daarin. Het lag in de bedoeling om daar dit jaar nog een bestuurlijk beleidsplan van te maken, maar door uitloop is het daar niet van gekomen. Januari 2017 is een workshop georganiseerd en komt dit jaar het plan gereed.

Ook is er in 2016 een start gemaakt met het ontwerp voor een nieuw logo en een nieuwe website. Het logo is eind van het jaar goedgekeurd, de presentatie ervan wacht op het lanceren van de nieuwe website. Dit zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2017 gebeuren. Ook wordt er nagedacht over een nieuwe lay-out van de Morgenster.

Het bestuur heeft dit jaar tien keer voltallig vergaderd, het Dagelijks Bestuur elf keer. Ook heeft het dagelijks bestuur twee maal overleg gehad met het Pastoraal Team, PCI-en binnen onze parochiekernen en het Bisdom. In december is het jaar afgesloten met een ‘bestuur diner’ waaraan alle bestuursleden deelgenomen hebben.

Tot slot rest ons nog een ieder te bedanken die zich op wat voor manier dan ook inzet voor onze kerk. Dat Gods zegen op ons werk mag rusten en Zijn kerk een mooie toekomst heeft.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte