In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

ANBI

Een ANBI,  Algemeen Nut Beogende Instelling, is een instelling met bepaalde belastingvoordelen. Sinds 2008 kan een instelling door de Nederlandse staat als ANBI worden aangemerkt. Ook kerkgenootschappen komen hiervoor in aanmerking. Door deze status kunnen donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting belastingaftrek krijgen. 
Sinds 1 januari 2014 is er een wettelijke publicatieplicht op grond waarvan bepaalde gegevens via het internet openbaar moeten worden gemaakt. 


Gegevens over onze parochie Christus Koning vindt u hier

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.