In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
 

ANBI

Een ANBI,  Algemeen Nut Beogende Instelling, is een instelling met bepaalde belastingvoordelen. Sinds 2008 kan een instelling door de Nederlandse staat als ANBI worden aangemerkt. Ook kerkgenootschappen komen hiervoor in aanmerking. Door deze status kunnen donateurs bij de opgave van de inkomstenbelasting belastingaftrek krijgen. 
Sinds 1 januari 2014 is er een wettelijke publicatieplicht op grond waarvan bepaalde gegevens via het internet openbaar moeten worden gemaakt. 


Gegevens over onze parochie Christus Koning vindt u hier

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.