In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

PCI

De PCI (Parochiële Caritas Instelling) is een zelfstandige instelling, maar werkt nauw samen met o.m. de Pastoraatsgroep (Diaconie). De PCI helpt iedereen ongeacht geloof, nationaliteit of leeftijd. Ieder mens is uniek. Ook elke (financieel) moeilijke situatie waarin iemand kan belanden is uniek. Daarom probeert de PCI altijd 'hulp op maat' te geven.

De PCI geeft aandacht, hulp en zorg aan mensen die in een moeilijke (financiële) situatie verkeren en geen mogelijkheid meer zien om hun problemen zelf op te lossen. Lees er meer over in onze folder.

Kent u in uw omgeving iemand die een steuntje in de rug nodig heeft? Of wilt u meer informatie over het werk van de PCI.

U kunt contact opnemen met de PCI via het secretariaat of een e-mail sturen naar pci.nootdorp@gmail.com.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.