In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Vieringen

.Details over de vieringen in de komende periode zijn op de vieringen pagina beschikbaar.

In de H. Bartholomeuskerk in Nootdorp zijn vieringen op:

  • zaterdag om 19:00u (1x per 2 weken)
  • zondag om 9.15 uur
  • dinsdag om 19:00u Vesper en rozenkransgebed
  • donderdag om 13:30u Uur van Aanbidding
  • vrijdag 09:15u Eucharistieviering

De vieringen in het weekend worden veelal ondersteund door een van onze koren.

Elke zondag is er kinderkerk voor kinderen van 0 - 12 jaar.
Als er een gezinsviering plaatsvindt is er kinderkerk voor kinderen tot 4 jaar.

Elke zondag na de viering koffiedrinken in het Parochiehuis.

Doopvieringen vinden in de regel een keer per maand plaats op zondag.

De viering van de Eerste Heilige Communie is een maal per jaar in mei of juni.

Een vormselviering wordt een keer per jaar voor de gehele parochie gehouden.
Dat kan in een van de andere kerken in de parochie zijn.

De H. Bartholomeuskerk is een officiële trouwlocatie van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
Een combinatie van burgerlijk huwelijk en daarna de kerkelijke inzegening is mogelijk.

In het Woonzorgcentrum Veenhage zijn de vieringen:

  • elke 1e en 3e donderdag van de maand om 16:00u
Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Willekeurig nieuwsbericht

Oproep

Oproep 04 Mar 2021

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.