In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/760

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Vormselwerkgroep

Werkgroep voorbereiding Vormsel

De werkgroep voorbereiding Vormsel bereidt de kinderen voor op het ontvangen van het sacrament van het Vormsel. Onze doelgroep is de kinderen die in augustus naar groep 8 van de basisschool gaan. Ook kinderen die later het Vormsel willen ontvangen zijn bij ons welkom.

De voorbereiding begint in september met een ouderbijeenkomst. Daarna komen we tijdens 8 bijeenkomsten bij elkaar met de kinderen. Ook is er een weekend dat we met alle vormelingen op kamp gaan. Het vormsel is meestal in januari, maar het project loopt door en heeft ook een drietal bijeenkomsten in het voorjaar. De voorbereidingen doen we samen met de andere parochiekernen.

De laatste bijeenkomst is de zaterdag vóór Pinksteren. Als afsluiting van het project komen we dan samen met alle vormelingen van ons Bisdom in de Kathedraal van Rotterdam. Dat is een heel bijzondere bijeenkomst, De Vuurdoop.

Wij gebruiken voor de voorbereidingen het project “In Vuur en Vlam” wat is opgezet in samenwerking met het Bisdom Rotterdam. Het project kenmerkt zich door een modern, vlot missionair project met tal van leuke en actieve bezigheden. Tijdens de voorbereiding komen er verschillende onderwerpen aanbod. Zo bespreken we:

  • Onze levensweg en de keuzen die wij maken in ons leven.
  • Contact met God maken, wat is bidden en hoe kunnen we dit doen.
  • Welke missie hebben wij in ons leven en welke heeft Jezus.
  • Wat is de Heilige Geest.
  • Wat is geloven en hoe gaan we daar in de praktijk mee om.
  • De zeven barmhartigheden en het uitdragen van je geloof.
  • Wat te doen na het Vormsel.

De bijeenkomsten vinden bijna allemaal plaats op een doordeweekse avond in de pastorie/parochiehuis van Nootdorp of Pijnacker. Na een gezamenlijke opening gaan we in kleinere groepjes uiteen om over de onderwerpen te bespreken. De groepjes worden begeleid door de ouders van de vormelingen. Vooraf komen we met deze begeleiders bijeen om aan de hand van een begeleidersboek de avond voor te bereiden. Als u meer over de inhoud van het project wilt weten kunt u kijken op de website www.vormselvuurenvlam.nl. 

Contactpersoon: vormsel.pijnackernootdorp@gmail.com

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte