In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Alpha Parochie Christus Koning

Alpha Parochie Christus Koning                                        alpha.png

De gratis Alpha-cursus is een laagdrempelige oecumenische cursus over de kernpunten van het geloof. Tijdens de cursusavonden draait alles om ontmoeting, uitleg en gezamenlijke gesprekken. Elke bijeenkomst begint met een gezamenlijke maaltijd om elkaar beter te leren kennen. Daarna volgt een inleiding op het wekelijks veranderde thema (een uitgangspunt van het christelijk geloof). Aansluitend is er gelegenheid om onder leiding van een gespreksleider in kleine groepen de eigen gedachten uit te wisselen. Alle vragen die in u leven en aansluiten op het gekozen thema kunnen gesteld worden. Het uiteindelijke doel van de Alpha-cursus is dat mensen tot een levende relatie met God door Jezus Christus komen.

De deelnemers aan een Alpha-cursus gaan op weg. Zij gaan op zoek naar de betekenis van het christelijk geloof. Het is de taak van het Alpha-team om hen bij deze zoektocht te begeleiden, te helpen, te ondersteunen en te dienen. Tien weken lang krijgen wij de gelegenheid om met hen op te trekken en onderweg voor hen te zorgen. Dat is een pastorale en herderlijke taak.

Het is van belang dat wij als Alpha-team de sfeer in de groep bewaken door openheid, christelijke gastvrijheid en discretie. De deelnemers gaan met elkaar persoonlijk de diepte in, iedereen bepaalt zelf hoever, met daarbij de afspraak dat alles wat besproken wordt vertrouwelijk is en binnenskamers blijft in de gespreksgroepen. Dit kan leiden tot boeiende en persoonlijke gedachtewisselingen.

Voor vragen of aanmelden kunt u contact opnemen met de coördinator. Meer informatie vindt u ook op www.alpha-cursus.nl.

Coördinator:
Jan Bunnik tel.nr. 06-5141 0087
Alpha@ParochieChristusKoning.nl

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.