In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/704

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Koren en werkgroepen

Werkgroepen

Binnen de parochiekern Nootdorp zijn meer dan 30 groepen vrijwilligers actief. Elke groep vervult zijn eigen unieke functie in onze kerk. Hieronder een greep uit ons veelzijdige aanbod.

Wilt u meer informatie over deze en andere werkgroepen, dan kunt u de locatiegids raadplegen. Daarin staan ook de contactgegevens van de coördinatoren.

Naast werkgroepen in Nootdorp zijn er een aantal parochie-brede werkgroepen.

Onze koren in Nootdorp
Ons koor Laus Deo luistert de liturgische vieringen in onze kerk op
Ons jongerenkoor The Living Lord Singers is regelmatig actief betrokken bij vieringen in de kerk en bij bijzondere gelegenheden.
Ons meisjeskoor De Vrolijke Nootjes zingt regelmatig tijdens gezinsvieringen en presentatievieringen van de 1e H. Communie en andere bijzondere vieringen.

Werkgroepen rondom vieringen

vier_het_leven-720x480.jpg
De misdienaars zijn de rechterhand van de priester tijdens de vieringen en helpen de voorganger tijdens de viering met allerlei taken.
Tijdens de viering op zondag is er voor kinderen van 0-12 jaar kinderkerk.
Eén keer in de twee maanden verzorgen wij een gezinsviering. Deze viering is vooral geschikt voor kinderen van de basisschoolleeftijd.
De leden van de werkgroep brengen de H. Communie bij parochianen die niet meer naar de kerk kunnen komen.

Werkgroepen rond sacramenten

leer_God_kennen-720x480.jpg
Wij ondersteunen de pastor bij het voorbereidingsgesprek en de doopviering zodat de dopelingen en hun ouders een mooie doopviering genieten.
In samenwerking met de pastor en ouders bereiden wij de kinderen voor op hun Eerste Heilige Communie.
De werkgroep voorbereiding Vormsel bereidt de kinderen voor op het ontvangen van het sacrament van het Vormsel.
De gratis Alpha-cursus is een laagdrempelige oecumenische cursus over de kernpunten van het geloof.
Iedereen die de Alpha cursus heeft gevolgd en verder wil groeien in zijn geloof kan aan deze cursus deelnemen.
De Alpha Youth is een kennismaking met het Christelijk geloof in tien avonden.
De jongerengroep Live Steady is er voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar en komt ongeveer 1x per maand bij elkaar om samen ons geloof te verdiepen.
Rock Solid is heel actief en is er voor jongeren tussen 11 en 15 jaar. We komen 1x per maand bij elkaar over thema's als humor, verliefdheid, Pasen, rituelen etc. We ontdekken meer over het Rooms Katholiek geloof en ondertussen maken we plezier.

Overige werkgroepen

Hearthands-720x480.jpg
De leden van deze werkgroep bezoeken parochianen vanaf 80 jaar rond hun verjaardag met een kleine attentie.
De Commissie Fondsenwerving organiseert activiteiten zoals kaart- en bingoevenementen, fietstochten, concerten en muziekavonden om geld bijeen te brengen voor de instandhouding van het kerkgebouw.
Bezoeken van ernstige en/of langdurige zieke mede-parochianen en hen steun en bemoediging te geven.
Bloemsiergroep
Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte