In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/4804

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

'Oud Nieuws'

Ervaringsverhaal WJD@Home
Op de website van het Bisdom Rotterdam staat een ervaringsverhaal over de Wereldjongeren@home.wjd 2024.jpg Twee jongens van 17 en 19 hebben een geweldig weekend gehad en zijn zeer geïnspireerd teruggekomen.
www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/max-en-matteo-over-hun-wjdhome

 

Erepenning van de nationale Actie Kerkbalans voor Jolanda van Eijk
Vrijdag 12 januari 2024 haalden de lopers van de Actie Kerkbalans onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers hun tassen en enveloppen op. Tijdens die bijeenkomst in het Parochiehuis werden door de penningmeester Frans Paap en waarnemend voorzitter van de Locatieraad Ron Labordus alle lopers van harte bedankt voor hun waardevolle inzet en werd Jolanda van Eijk verrast met de erepenning van de nationale Actie Kerkbalans met een bijpassend bloemetje. De voorzitter roemde haar jarenlange inzet voor de Actie Kerkbalans met name voor het enorme organisatorische deel en het vele regelwerk.jolanda.jpg

Jolanda benadrukte op haar bekende wijze dat de actie voor de H. Bartholomeus alleen maar zo succesvol kan zijn dankzij de fijne medewerking van de tientallen vrijwilligers die ruim 1200 enveloppen bezorgen en ophalen en dankzij haar medeleden in de werkgroep: Femke, Frans, Henny en Hans. (RL)

Geeft u alstublieft een bijdrage aan Actie Kerkbalans? Als u het kunt missen, overweeg dan of u uw bijdrage dit jaar iets kunt verhogen.

 

Parochie Christus Koning speldje voor Jan van Keulen
Op vrijdag 13 oktober 2023 heeft Jan van Keulen het bijzondere Parochie Christus Koning speldjeJan van Keulen.jpg ontvangen voor zijn vele verdiensten voor de kerk en de kerkgemeenschap in het algemeen en voor die van de Christus Koning parochie en de H. Bartholomeuskerk in het bijzonder. Waarnemend voorzitter van de Locatieraad Ron Labordus overhandigde het zilveren speldje met een boeket bloemen bij Jan thuis. Hij noemde en roemde onder andere Jan van Keulens vele (kerk)bestuurswerkzaamheden, zijn koorwerk bij Laus Deo en de al jarenlange afhandeling van de wekelijkse collecte.

 

Pinkster Noveentocht 2023
Even een berichtje. Nu we twee dagen gefietst hebben kijken we terug op mooie ritten door Nederland en België. Via Breda en Ranst komen we in Gent aan. Via Gent gaan we naar Mechelen.
Dankbaar zijn we voor het schitterende weer. Mooi is het ook om samen de noveen te bidden aan het einde van de dag. Alles verloopt zeer voorspoedig.
Een zonnige, warme groet van de fietsers. (Heb je naaste lief als jezelf)

De fietsers
Dick Vrijburg, diaken

noveen fietstocht.jpg

 

Parochie Christus Koning speldje voor Hans Hendrikshendriks.jpg
Op vrijdag 13 januari 2022 heeft Hans Hendriks het Parochie Christus Koning speldje ontvangen. Namens de locatieraad overhandigde Ron Labordus na een korte toespraak namens de locatieraad het speldje. Vervolgens speldde echtgenote Louise het speldje op. Zij ontving een fraai boeket bloemen. Hans kreeg het speldje voor zijn vele werkzaam-heden de afgelopen tientallen jaren voor de H. Bartholomeuskerk in het algemeen en voor zijn werk voor de Kerkbalans in het bijzonder. Na al die jaren zet Hans een punt achter zijn werk voor de werkgroep Kerkbalans. In de Morgenster van februari komt een uitgebreider artikel over zijn verdiensten. (RL)  

Foto: Hans en Louise Hendriks ontvingen als dank het speldje en een boeket bloemen

Leeg Hoofd Gebied

'Nieuwe' monstransnieuwe monstrans.png
We dachten er  over een nieuwe monstrans te gaan kopen. De huidige vonden we niet meer zo mooi. Nu bleek er in de schatkamer van de parochie nog een mooie monstrans te staan en die leek ons heel geschikt. Het bijzondere was dat in de omlijsting de woorden "Lauda Sion Salvatorem" (Prijs, o Sion, Uw verlosser) gegraveerd waren. En dat sloot weer mooi aan bij het ontwerp voor de nieuwe poster.

De woorden "Lauda Sion Salvatorem" zijn de aanhef in de "Sequentie" van het hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus, Dat feest valt op de derde vrijdag na Pinksteren.

De Sequentie (of wel de lofzang ) werd altijd gezongen na het lezen van het Epistel en was onderdeel van de Heilige Mis. Peter Beijersbergen met name liet het koor op Pasen steevast  de daarbij behorende Sequentie zingen, het "Victimae paschali laudes".

"Sion" verwijst in eerste instantie  naar het oude Israël en in onze tijd naar de kerk. Op het ontwerp voor de poster kwam een niet vermijdbaar rood vlakje voor dat om een invulling vroeg. Dat werden de woorden "Ecce panis angelorum", het "Ziehier het brood der Engelen". Het mooie van deze woorden is, dat ze gegraveerd staan op het deurtje van het tabernakel in onze kerk. Met andere woorden; echt een monstrans die bij onze kerk past of beter gezegd, VAN onze kerk is. 

De monstrans wordt elke donderdag gebruikt in een uur van aanbidding, 's middags van half twee tot half drie en om de week 's avonds van half negen tot half tien. Om u aan dat uur te herinneren hebben we ‘uitnodigingskaartjes’ laten drukken. Als u er één in uw agenda legt, wordt  steeds opnieuw uw aandacht op het uur van de aanbidding gericht met de aanmoediging regelmatig ook op donderdag even, al is het maar een kwartiertje, naar de kerk te gaan om Jezus in de eucharistische aanbidding te ontmoeten.

De lichaamshoudingen bij het eucharistisch gebed, liturgisch beraad van de PCK
Tijdens de viering van de Heilige Mis wordt er nogal eens van houding gewisseld, staan, zitten, knielen. Dat kan tot verwarring leiden wanneer er bij een bezoek in een andere kerk in onze parochie ineens op andere momenten wordt geknield of opgestaan. In het verslag van het beraad Liturgie PCK is daarom opgenomen wat de lichaamshouding bij het eucharistisch gebed zijn. Hierin staat onder andere het volgende: We komen bij het hart van de eucharistieviering. Uit eerbied gaan we staan terwijl de priester zegt: Verheft uw hart. En wij antwoorden: Wij zijn met ons hart bij de Heer. Wij blijven staan tot en met het Heilig (Sanctus). En na “Heilig, heilig”...- allen knielen. Voordat de consecratie begint, knielen allen die dat kunnen. Knielen is een houding van aanbidding. Dat doen wij in navolging van de apostelen die - toen zij onze verrezen Jezus zagen - zich in aanbidding voor Hem neerwierpen. (Mat. 28,17)

Nieuwe jongerenwerker in dienst getreden
Onlangs is officieel bekend gemaakt dat we een nieuwe jongerenwerker in onze parochie mogenjan-willem.jpg begroeten. Hij stelt zichzelf hier voor, hij is in onze parochiekern een ‘oude’ bekende.

Ik ben Jan-Willem Bastiaansen en ik ben 25 jaar. Al vele jaren (sinds mijn vormsel) loop ik in onze parochie rond. In die tijd ben ik altijd misdienaar/acoliet geweest in de Bartholomeuskerk in Nootdorp. Nu mag ik echter aan een nieuwe, mooie en grote uitdaging beginnen. Vanaf juli zal ik Minh Thu opvolgen als de nieuwe jongerenwerker in onze parochie.

Naast mijn werk als jongerenwerker zal ik ook druk bezig zijn met het afronden van mijn studie. Ik volg namelijk de opleiding om docent godsdienst/ levensbeschouwing te worden op de middelbare school. Het combineren van deze opleiding met dit werk is een mooie manier om contact te kunnen houden met jongeren en me voor hen in te zetten.

Tot slot kan ik alleen maar vragen aan alle parochianen om te bidden voor de jongeren en het jongerenwerk in onze parochie. Dat het hen mag raken en inspireren. Groetjes Jan-Willem

Radio Maria heeft een nieuwe website gelanceerd
Opgetogen presenteert Radio Maria Nederland haar nieuwe website op het vertrouwde adres www.radiomaria.nl! Daarmee is de wens naar een sterk verbeterde professionele website in vervulling gegaan! Door deze nieuwe website hoopt het radiostation de Blijde Boodschap van het katholieke geloof nog beter te kunnen uitdragen.
Op de website van Radio Maria staat het live radioluisteren centraal en krijgt ook de podcast veel aandacht. “Het beluisteren van podcasts op je eigen tijd is tegenwoordig voor veel mensen een aangename manier om jezelf te informeren over interessante onderwerpen. Inmiddels heeft Radio Maria ruim 10.000 uitzendingen die te beluisteren zijn en daar komen dagelijks nieuwe afleveringen bij.” Naast de website beschikt Radio Maria Nederland al een aantal jaren over een eigen app. Deze is te downloaden via de verschillende appstores. `
Een aantal directe links naar de nieuwe website:

Boek 150 jaar H. Bartholomeus
Op zondag 24 oktober 2021 presenteerden in dit jubileumjaar de drie auteurs Tinus Verwijmeren,boek kerk.jpg Noud Janssen en Ron Labordus hun boek ‘150 jaar H. Bartholomeuskerk Nootdorp’ met als ondertitel ‘De geschiedenis van een markant kerkgebouw’. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Ilonka ten Broeke, voorzitter van de locatieraad Nootdorp-Ypenburg. Daarna was er gelegenheid het boek te kopen.  

Het boek staat vol wetenswaardigheden over de kerk en bevat heel veel foto’s. De auteurs beginnen met de Beeldenstorm, vertellen over de opzienbarende gift van een rijke parochiaan waar door de kerk gebouwd kon worden en leiden de lezer in de vorm van een wandeling door de kerk en beschrijven zo het gehele interieur en de vele restauraties. Opvallend aan het 114 pagina’s tellende boek zijn de vele, prachtige kleurenfoto’s. Natuurlijk zijn de tekst en de opmaak zeer toegankelijk en helder om te lezen en door te bladeren. Het boek is zeer de moeite waard voor wie de kerk (nog) niet kent, maar juist ook voor wie de kerk al (lang) kent. Ook leuk om cadeau te krijgen en cadeau te geven. De prijs is slechts € 15,-. Het boek is te koop bij Bruna in de Parade en bij het secretariaat tijdens openingsuren.

Muurschildering Jan Dunselman (1863-1931) in restauratie
De muurschildering van Jan Dunselman, die bij het Maria-altaar hangt, zal worden gerestaureerd in Amsterdam. Het is een groot project om het schilderij wat uit twee delen bestaat en in slechte staat is, voorzichtig van de muur te krijgen en te vervoeren. Fonds 1818, de gemeente, stichting Gravin van Bylandt en het Prins Bernhard cultuurfonds hebben geholpen met de financiering van het project waar wij erg dankbaar voor zijn. Ondanks deze ondersteuning komen wij nog wel wat tekort en uw financiële ondersteuning via de Vrienden van de Bartholomeus is van harte welkom. Over een tijdje hopen wij dat u weer kunt genieten van deze mooie wandschildering.

Inmiddels is de restauratie is afgerond en het prachtig geworden schilderij is december 2019 teruggehangen. De locatieraad wilde in maart van dit jaar met een meer officiële gebeurtenis aandacht aan dit feit geven, maar door de corona lockdown kon dat geen doorgang vinden.

'Punt' achter restauratie hoofdaltaar Bartholomeuskerkpunt achter restauratie.jpg
Veel inwoners van Nootdorp en van daarbuiten genoten tijdens de Nationale Monumentendagen 2019 van het interieur van de Sint-Bartholomeüskerk, en dan met name van het gerestaureerde hoogaltaar. Restaurateur Noud Janssen werkte maandenlang aan het herstel van het schitterende altaar.

hoofdaltaar-bartholomeus-02.jpgWethouder Frank van Kuppeveld zette letterlijk een punt achter de restauratie.

Lees en kijk hier over het gehele restauratieproces: https://pijnacker-nootdorp-actueel.nl/restauratie-altaar-was-monnikenwerk/

 

 

Restauratie Mariabeeld kerkplein gestart
Het prachtige Mariabeeld dat al 65 jaar een mooi plekje heeft aan de voorzijde van de maria van b 1954.jpgBartholomeuskerk, moest hoognodig een onderhoudsbeurt krijgen. Dit gaat binnenkort gebeuren maar eerst wordt alle bestaande verf verwijderd en daarna moet het beeld lange tijd drogen.

Daarom is Maria in januari 2020 door een kraan opgetild en voorzichtig naar de kerk vervoerd. Noud Janssen gaat het 250 kilo zware beeld binnenkort grondig onder handen nemen. Hij gaat bij het verwijderen van de verf zorgvuldig na welke kleuren het beeld oorspronkelijk had. Het beeld wordt tot op de betonnen ondergrond ‘kaal’ gemaakt. Noud vertelde vrijdag dat het ‘menshoge’ Mariabeeld uit 1954 stamt. Het is een kopie van een beeld dat in de Belgische bedevaartsplaats Banneux staat. Het beeld was een geschenk ter ere van het veertigjarig priesterschap van pastoor A.A.H Heijdeman. Hij bedankte voor het kostbare parochiegeschenk om het vervolgens weer over te dragen aan de parochie na een plechtige Hoogmis met een feestelijke optocht met harmonie en vlaggen en wimpels van verenigingsbesturen vanaf de Kortelandseweg. Met de plaatsing van het beeld bracht katholiek Nootdorp een daad van eerherstel aan de H. Maagd, daarmede de destijds afgebroken draad van de Wilsveense Mariaverering weer voortzettend. Maria van Banneux staat bekend als de “Moeder der Armen.” (bron: Telstar en archief)

Foto: feestelijke plaatsing en onthulling van het beeld op 22 augustus 1954.

Klik hier voor het filmpje van het verplaatsen van het Mariabeeld.

Restauratie Mariabeeld voltooid
Na meer dan 65 jaar in weer en wind te hebben gestaan was het Mariabeeld dringend aan maria gerestaureerd.jpgrestauratie toe. Noud Janssen heeft hier sinds januari aan gewerkten het resultaat mag er dan ook zijn.
Eerst is het beeld ontdaan van vuil, mos en verweerde stukken beton. Daarna zijn alle verflagen verwijderd. Na een droogtijd zijn details van het beeld die echt beschadigd waren zoals de handen van Maria deels verwijderd en opnieuw gemaakt. De volgende stap was het opnieuw schilderen met speciale verf. Noud heeft die verf zelf gemengd tot de originele kleuren. Ook de wolk waar Maria op staat is zoals in Banneux voorzien van een wit-blauw gemêleerde laag.

details maria restauratie.jpgAan het beeld heeft Noud 120 uur gewerkt en het resultaat mag verbluffend genoemd worden. De restauratie is op 22 april afgerond. Na de afronding is het beeld weer in de kerk gezet, in afwachting van de dag waarop het weer op de sokkel voor de kerk wordt neergezet.

Maria weer terug op het kerkplein
Bij de onthulling van het gerestaureerde Mariabeeld sprak locatievoorzitter Ilonka ten Broeke de Maria site2.jpgaanwezigen toe. Hieronder kunt u haar toespraak lezen.

Daar staat ze weer! Terug op de plek waar ze inmiddels al 65 jaar heeft gestaan, in het midden van het kerkplein.

Heel blij ben ik, met hoe mooi ze is geworden. Trots ook wel. En eigenlijk best onder de indruk. Noud, wat heb je weer goed werk verricht!

Het liefst had ik dit met de gehele parochie, de buren, vrienden en dorpsgenoten gevierd. Maar deze coronatijd met alle beperkingen, heeft ons als locatieraad ertoe doen besluiten om de datum en het tijdstip niet vooraf breed bekend te maken. Gelukkig is de pers er met een grote opkomst zodat iedereen toch geïnformeerd wordt over dit feestelijke moment.

Want vanaf dit moment mag iedereen het weten! Voorbijgangers, parochianen, iedereen die wil, mag op zijn of haar eigen manier aandacht geven aan dit mooie beeld en wie ze vertegenwoordigt.

Zo dadelijk zullen pastor Bladowski en Diaken Vrijburg de zegen uitspreken. En daarna valt de bijzondere eer te beurt aan Noud om het eerste bloemetje te leggen. Ik zal volgen en met mij iedereen die hier aanwezig is.

Fijn dat het gelukt is om Maria in deze speciale maand, meimaand-Mariamaand, weer op haar rechtmatige plek terug te zetten. Het kerkplein is weer compleet.

Noud Janssen sprak in alle bescheidenheid dat zijn enige taak is geweest dat hij de verf verwijderd had en opnieuw aangebracht. Maar met een prachtig en professioneel resultaat.

Vervolgens heeft pastor Bladowski het woord overgenomen en begon met een Marialied dat al heel oud is en ons allen bekend (GVL 445). Na enkele gebeden heeft hij samen met diaken Vrijburg onder luid klokkengebeier de inzegening van het Mariabeeld gedaan. De plechtigheid is gevolgd door precies 29 mensen inclusief de mannen van bouwbedrijf Van Venrooij die het beeld weer zeer precies op haar plek wisten te krijgen. Enkele nieuwsgierige fietsers stapten wel af om het spektakel te kunnen volgen, maar bleven gelukkig keurig buiten het terrein zodat de plechtigheid geheel corona-proof verlopen is. Na de inzegening heeft Noud Janssen nog een bloemetje neergelegd en de voorzitter ook.

Een mooie korte impressie van het terugplaatsen en van het prachtig gerestaureerde Maria beeld vindt u hier. 

Nieuw restauratieproject: Maria-altaar van de H. Bartholomeuskerk krijgt oude glorie terug
In 2019 heeft Noud Janssen ten behoeve van het ‘Vijfjarenplan objecten van religieuze kunst’ maria altaar met restauratie.jpgeen onderzoek verricht naar staat van het Maria-altaar. Dat vijfjarenplan is in het voorbije voorjaar door de locatieraad Nootdorp-Ypenburg vastgesteld.

Het mooie en stemmige altaar bestaat uit twee delen. De stenen onderbouw is in de tweede helft van de zestiger jaren wit gelakt. Daarvoor was die veelkleurig. In de vlakken waren sierlijke witte lelies geschilderd tegen een groene en okerkleurige achtergrond. Op het middenvlak waren diverse goudkleurige elementen, zoals de gekroonde initialen ‘S.M.’ (Sancta Maria). De houten bovenbouw, het retabel, dateert uit 1907. Het is gemaakt in het atelier van de beeldhouwer Jean Antoine Oor (1828-1910) in Roermond. Het retabel van het Maria-altaar was een geschenk van de parochie ter gelegenheid van het 12½ jarig pastoorsjubileum van pastoor W.J. van Hooff. Centraal staat daarin een uit hout gesneden beeld van Maria met Jezus op haar linkerarm. Links van het beeld is een uit hout gesneden reliëf, dat is beschilderd met olieverf en op onderdelen van bladgoud voorzien. Het verbeeldt de Annunciatie: aartsengel Gabriël brengt Maria in haar huis te Nazareth een bezoek en meldt haar dat God haar uitverkoren heeft om de moeder van Zijn Zoon te worden. Rechts van het Mariabeeld zien we ook een veelkleurig houten reliëf, verbeeldend de geboorte van Christus.

Ter uitvoering van het vijfjarenplan heeft de locatieraad recent een restauratievoorstel voor het Maria-altaar vastgesteld. De bouwkundige staat van de onderbouw van het altaar, het eigenlijke het altaar, is uitstekend. Zoals te verwachten is, vertoont de onderbouw op enkele plekken de sporen van 110 jaar gebruik. In de afgelopen vijfenveertig jaar zijn veel kleinere beschadigingen van de witte verf ontstaan en die is ook vervuild geraakt door roet, stof en kaarsvet. Het sierlijk vormgegeven houten retabel heeft enkele beschadigingen. Ook het centrale Madonnabeeld is op verschillende plekken (ernstig) beschadigd.
De locatieraad heeft ervoor gekozen om het Maria-altaar de grandeur van vóór 1960 terug te geven.

maria altaar restauratie.jpgInmiddels is Noud Janssen, die ook het hoofdaltaar restaureerde, begonnen met de werkzaamheden. De onderbouw is als eerste aan de beurt. De witte verf wordt millimeter na millimeter verwijderd. Daarbij wordt de oorspronkelijke verflaag zoveel mogelijk gespaard. Die verflaag wordt vervolgens in de oorspronkelijke kleuren gerestaureerd. Dit werk zal vele maanden in beslag nemen. Daarna komt het houten retabel met het Mariabeeld aan de beurt. Wij zijn er zeker van dat het prachtig wordt. Via deze nieuwsbrief zult u over het verloop van de restauratie op de hoogte worden gehouden.

 

Op de foto's het Maria altaar met op de onderste foto een detail van 7 uur werken aan het altaar.

 

Inspiratie: ingezonden gedicht ‘Eeuwig’
In de verte zie je de Bartholomeuskerk al staan,foto kerk.jpg
Zo stil, zo vredig om daar eens naartoe te gaan.
Een oase van rust, daar wil je gewoon even zijn,
Omdat de mens hier zijn vele zorgen, en al zijn pijn.

Voor enige bevrijdende momenten vergeten kan,
en dat geldt voor allen, zowel vrouw als man.
al gaande, via het hek over het schelpenpad
kom je toch in een ernstige stemming, omdat 

je via dit pad naar het kerkhof wordt geleid.
Hier vergeet iedereen voor een ogenblik de tijd
wanneer je de namen van diverse bekenden vindt,
van familie, de je zo dierbaar was, een vrind.

Je hoort de vogels zingen en dat stemt je blij
omdat je hier beseft: de doden horen er nog bij.
En zo kom je op deze serene plek opnieuw te weten
dat wij ook, ná onze dood, niet worden vergeten.

Op het rustgevende herinneringseiland, over de brug
vind je in de urnentuin eveneens bekende namen terug.
Je denkt aan hen die je begeleidden op je levenspad,
aan allen die je eens hebt gekend of hebt liefgehad.

Op weg naar huis kijk je nog even om naar het water
waarin de kerk zich weerspiegelt en je weet: later
hoef je je geen zorgen te maken, maar nu ook niet,
omdat de kerk je eeuwig troost en zekerheid biedt.

C.M. van Rossum – Nieboer 27-7-‘20

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.