In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

'Oud Nieuws'

Muurschildering Jan Dunselman (1863-1931) in restauratie

De muurschildering van Jan Dunselman, die bij het Maria-altaar hangt, zal worden gerestaureerd in Amsterdam. Het is een groot project om het schilderij wat uit twee delen bestaat en in slechte staat is, voorzichtig van de muur te krijgen en te vervoeren. Fonds 1818, de gemeente, stichting Gravin van Bylandt en het Prins Bernhard cultuurfonds hebben geholpen met de financiering van het project waar wij erg dankbaar voor zijn. Ondanks deze ondersteuning komen wij nog wel wat tekort en uw financiële ondersteuning via de Vrienden van de Bartholomeus is van harte welkom. Over een tijdje hopen wij dat u weer kunt genieten van deze mooie wandschildering.

Inmiddels is de restauratie is afgerond en het prachtig geworden schilderij is december 2019 teruggehangen. De locatieraad wilde in maart van dit jaar met een meer officiële gebeurtenis aandacht aan dit feit geven, maar door de corona lockdown kon dat geen doorgang vinden.

 

 

'Punt' achter restauratie hoofdaltaar Bartholomeuskerkpunt achter restauratie.jpg

Veel inwoners van Nootdorp en van daarbuiten genoten tijdens de Nationale Monumentendagen 2019 van het interieur van de Sint-Bartholomeüskerk, en dan met name van het gerestaureerde hoogaltaar. Restaurateur Noud Janssen werkte maandenlang aan het herstel van het schitterende altaar.

hoofdaltaar-bartholomeus-02.jpgWethouder Frank van Kuppeveld zette letterlijk een punt achter de restauratie.

Lees en kijk hier over het gehele restauratieproces: https://pijnacker-nootdorp-actueel.nl/restauratie-altaar-was-monnikenwerk/

 

 

Restauratie Mariabeeld kerkplein gestart

Het prachtige Mariabeeld dat al 65 jaar een mooi plekje heeft aan de voorzijde van de maria van b 1954.jpgBartholomeuskerk, moest hoognodig een onderhoudsbeurt krijgen. Dit gaat binnenkort gebeuren maar eerst wordt alle bestaande verf verwijderd en daarna moet het beeld lange tijd drogen.

Daarom is Maria in januari 2020 door een kraan opgetild en voorzichtig naar de kerk vervoerd. Noud Janssen gaat het 250 kilo zware beeld binnenkort grondig onder handen nemen. Hij gaat bij het verwijderen van de verf zorgvuldig na welke kleuren het beeld oorspronkelijk had. Het beeld wordt tot op de betonnen ondergrond ‘kaal’ gemaakt. Noud vertelde vrijdag dat het ‘menshoge’ Mariabeeld uit 1954 stamt. Het is een kopie van een beeld dat in de Belgische bedevaartsplaats Banneux staat. Het beeld was een geschenk ter ere van het veertigjarig priesterschap van pastoor A.A.H Heijdeman. Hij bedankte voor het kostbare parochiegeschenk om het vervolgens weer over te dragen aan de parochie na een plechtige Hoogmis met een feestelijke optocht met harmonie en vlaggen en wimpels van verenigingsbesturen vanaf de Kortelandseweg. Met de plaatsing van het beeld bracht katholiek Nootdorp een daad van eerherstel aan de H. Maagd, daarmede de destijds afgebroken draad van de Wilsveense Mariaverering weer voortzettend. Maria van Banneux staat bekend als de “Moeder der Armen.” (bron: Telstar en archief)

Foto: feestelijke plaatsing en onthulling van het beeld op 22 augustus 1954.

Klik hier voor het filmpje van het verplaatsen van het Mariabeeld.

 

 

Restauratie Mariabeeld voltooid

Na meer dan 65 jaar in weer en wind te hebben gestaan was het Mariabeeld dringend aan maria gerestaureerd.jpgrestauratie toe. Noud Janssen heeft hier sinds januari aan gewerkten het resultaat mag er dan ook zijn.
Eerst is het beeld ontdaan van vuil, mos en verweerde stukken beton. Daarna zijn alle verflagen verwijderd. Na een droogtijd zijn details van het beeld die echt beschadigd waren zoals de handen van Maria deels verwijderd en opnieuw gemaakt. De volgende stap was het opnieuw schilderen met speciale verf. Noud heeft die verf zelf gemengd tot de originele kleuren. Ook de wolk waar Maria op staat is zoals in Banneux voorzien van een wit-blauw gemêleerde laag.

details maria restauratie.jpgAan het beeld heeft Noud 120 uur gewerkt en het resultaat mag verbluffend genoemd worden. De restauratie is op 22 april afgerond. Na de afronding is het beeld weer in de kerk gezet, in afwachting van de dag waarop het weer op de sokkel voor de kerk wordt neergezet.

 

 

Maria weer terug op het kerkplein

Bij de onthulling van het gerestaureerde Mariabeeld sprak locatievoorzitter Ilonka ten Broeke de Maria site2.jpgaanwezigen toe. Hieronder kunt u haar toespraak lezen.

Daar staat ze weer! Terug op de plek waar ze inmiddels al 65 jaar heeft gestaan, in het midden van het kerkplein.

Heel blij ben ik, met hoe mooi ze is geworden. Trots ook wel. En eigenlijk best onder de indruk. Noud, wat heb je weer goed werk verricht!

Het liefst had ik dit met de gehele parochie, de buren, vrienden en dorpsgenoten gevierd. Maar deze coronatijd met alle beperkingen, heeft ons als locatieraad ertoe doen besluiten om de datum en het tijdstip niet vooraf breed bekend te maken. Gelukkig is de pers er met een grote opkomst zodat iedereen toch geïnformeerd wordt over dit feestelijke moment.

Want vanaf dit moment mag iedereen het weten! Voorbijgangers, parochianen, iedereen die wil, mag op zijn of haar eigen manier aandacht geven aan dit mooie beeld en wie ze vertegenwoordigt.

Zo dadelijk zullen pastor Bladowski en Diaken Vrijburg de zegen uitspreken. En daarna valt de bijzondere eer te beurt aan Noud om het eerste bloemetje te leggen. Ik zal volgen en met mij iedereen die hier aanwezig is.

Fijn dat het gelukt is om Maria in deze speciale maand, meimaand-Mariamaand, weer op haar rechtmatige plek terug te zetten. Het kerkplein is weer compleet.

Noud Janssen sprak in alle bescheidenheid dat zijn enige taak is geweest dat hij de verf verwijderd had en opnieuw aangebracht. Maar met een prachtig en professioneel resultaat.

Vervolgens heeft pastor Bladowski het woord overgenomen en begon met een Marialied dat al heel oud is en ons allen bekend (GVL 445). Na enkele gebeden heeft hij samen met diaken Vrijburg onder luid klokkengebeier de inzegening van het Mariabeeld gedaan. De plechtigheid is gevolgd door precies 29 mensen inclusief de mannen van bouwbedrijf Van Venrooij die het beeld weer zeer precies op haar plek wisten te krijgen. Enkele nieuwsgierige fietsers stapten wel af om het spektakel te kunnen volgen, maar bleven gelukkig keurig buiten het terrein zodat de plechtigheid geheel corona-proof verlopen is. Na de inzegening heeft Noud Janssen nog een bloemetje neergelegd en de voorzitter ook.

Een mooie korte impressie van het terugplaatsen en van het prachtig gerestaureerde Maria beeld vindt u hier. 

 

 

Nieuw restauratieproject: Maria-altaar van de H. Bartholomeuskerk krijgt oude glorie terug

In 2019 heeft Noud Janssen ten behoeve van het ‘Vijfjarenplan objecten van religieuze kunst’ maria altaar met restauratie.jpgeen onderzoek verricht naar staat van het Maria-altaar. Dat vijfjarenplan is in het voorbije voorjaar door de locatieraad Nootdorp-Ypenburg vastgesteld.

Het mooie en stemmige altaar bestaat uit twee delen. De stenen onderbouw is in de tweede helft van de zestiger jaren wit gelakt. Daarvoor was die veelkleurig. In de vlakken waren sierlijke witte lelies geschilderd tegen een groene en okerkleurige achtergrond. Op het middenvlak waren diverse goudkleurige elementen, zoals de gekroonde initialen ‘S.M.’ (Sancta Maria). De houten bovenbouw, het retabel, dateert uit 1907. Het is gemaakt in het atelier van de beeldhouwer Jean Antoine Oor (1828-1910) in Roermond. Het retabel van het Maria-altaar was een geschenk van de parochie ter gelegenheid van het 12½ jarig pastoorsjubileum van pastoor W.J. van Hooff. Centraal staat daarin een uit hout gesneden beeld van Maria met Jezus op haar linkerarm. Links van het beeld is een uit hout gesneden reliëf, dat is beschilderd met olieverf en op onderdelen van bladgoud voorzien. Het verbeeldt de Annunciatie: aartsengel Gabriël brengt Maria in haar huis te Nazareth een bezoek en meldt haar dat God haar uitverkoren heeft om de moeder van Zijn Zoon te worden. Rechts van het Mariabeeld zien we ook een veelkleurig houten reliëf, verbeeldend de geboorte van Christus.

Ter uitvoering van het vijfjarenplan heeft de locatieraad recent een restauratievoorstel voor het Maria-altaar vastgesteld. De bouwkundige staat van de onderbouw van het altaar, het eigenlijke het altaar, is uitstekend. Zoals te verwachten is, vertoont de onderbouw op enkele plekken de sporen van 110 jaar gebruik. In de afgelopen vijfenveertig jaar zijn veel kleinere beschadigingen van de witte verf ontstaan en die is ook vervuild geraakt door roet, stof en kaarsvet. Het sierlijk vormgegeven houten retabel heeft enkele beschadigingen. Ook het centrale Madonnabeeld is op verschillende plekken (ernstig) beschadigd.
De locatieraad heeft ervoor gekozen om het Maria-altaar de grandeur van vóór 1960 terug te geven.

maria altaar restauratie.jpgInmiddels is Noud Janssen, die ook het hoofdaltaar restaureerde, begonnen met de werkzaamheden. De onderbouw is als eerste aan de beurt. De witte verf wordt millimeter na millimeter verwijderd. Daarbij wordt de oorspronkelijke verflaag zoveel mogelijk gespaard. Die verflaag wordt vervolgens in de oorspronkelijke kleuren gerestaureerd. Dit werk zal vele maanden in beslag nemen. Daarna komt het houten retabel met het Mariabeeld aan de beurt. Wij zijn er zeker van dat het prachtig wordt. Via deze nieuwsbrief zult u over het verloop van de restauratie op de hoogte worden gehouden.

 

Op de foto's het Maria altaar met op de onderste foto een detail van 7 uur werken aan het altaar.

 

 

Inspiratie: ingezonden gedicht ‘Eeuwig’

In de verte zie je de Bartholomeuskerk al staan,foto kerk.jpg
Zo stil, zo vredig om daar eens naartoe te gaan.
Een oase van rust, daar wil je gewoon even zijn,
Omdat de mens hier zijn vele zorgen, en al zijn pijn.

Voor enige bevrijdende momenten vergeten kan,
en dat geldt voor allen, zowel vrouw als man.
al gaande, via het hek over het schelpenpad
kom je toch in een ernstige stemming, omdat 

je via dit pad naar het kerkhof wordt geleid.
Hier vergeet iedereen voor een ogenblik de tijd
wanneer je de namen van diverse bekenden vindt,
van familie, de je zo dierbaar was, een vrind.

Je hoort de vogels zingen en dat stemt je blij
omdat je hier beseft: de doden horen er nog bij.
En zo kom je op deze serene plek opnieuw te weten
dat wij ook, ná onze dood, niet worden vergeten.

Op het rustgevende herinneringseiland, over de brug
vind je in de urnentuin eveneens bekende namen terug.
Je denkt aan hen die je begeleidden op je levenspad,
aan allen die je eens hebt gekend of hebt liefgehad.

Op weg naar huis kijk je nog even om naar het water
waarin de kerk zich weerspiegelt en je weet: later
hoef je je geen zorgen te maken, maar nu ook niet,
omdat de kerk je eeuwig troost en zekerheid biedt.

C.M. van Rossum – Nieboer 27-7-‘20

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.