In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/724

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Kerststal en beeldengroep

Op zondag 8 december 2013 is in de H. Bartholomeuskerk de nieuwe kerststal in gebruik genomen. De kerststal is gebaseerd op het beeld dat geschiedkundigen hebben van de stal bij een herberg in het oude Bethlehem.

Het centrale deel van de kerststal wordt gevormd door een ruimte onder een trap, die toegang heeft tot de eigenlijke dierverblijven. In het oude Israël bevonden de gastverblijven van de herberggasten zich op de eerste verdieping.

Op de begane grond waren de dierverblijven. In zo'n stalruimte vonden Maria en Jozef volgens de evangelist Lucas onderdak: "Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad". In de ruimte onder de trap brandt een houtvuurtje en de os houdt met zijn adem het kindje Jezus warm. Een deurtje in de achterwand staat een beetje open en geeft toegang tot de rest van de stal.

Toen de engelen aan de herders de geboorte van Jezus hadden bekend gemaakt, zeiden deze volgens Lucas tegen elkaar: "Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is. Ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag". Dat moment is weergegeven in de nieuwe kerststal. De gezichten van de vijf herders zijn gericht op de kribbe. De een heeft een verbaasde uitdrukking op zijn gezicht. Twee herders knielen, een ander neemt zijn hoed af en weer een andere herder zet zijn fluit aan de mond. De kerststal toont ook al de drie wijzen. Volgens de evangelist Mattheus was het bezoek aan Jezus een tijdje na zijn geboorte. "Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder". In de nieuwe kerststal zijn de beelden van de drie wijzen ook al geplaatst omdat ze een belangrijk onderdeel van de kerstgroep vormen en het verhaal van de geboorte van Jezus completeren.

Het ontwerp is van Noud Janssen. Drie vrijwilligers (Peter Zweekhorst, Koos Oudshoorn en Han de Bruijn) hebben de kerststal gebouwd. Noud Janssen verzorgde het schilderwerk. De kerststal is opgebouwd in het rechter dwarsschip van de kerk. De stemmige uitlichting is verzorgd door Arjen Straver.

kerststal.png

De kerstgroep van de H. Bartholomeuskerk bestaat uit 24 beelden. Tijdens het laatste deel van de restauratie van de kerk zijn deze stuk voor stuk gerestaureerd. De beeldengroep dateert uit de periode 1880-1890. Na meer dan 130 jaar gebruik was nagenoeg elk beeld beschadigd, sommige daarvan ernstig. Het voetstuk en de uitstekende delen bleken kwetsbaar. Vocht was ook een boosdoener. De restauratie is uitgevoerd door Noud Janssen. Alle beelden zijn nu weer als nieuw.

In de prachtig uitgevoerde kerststal komen de beelden nog mooier tot hun recht en zijn ze van dichtbij te bewonderen.

Tijdens de kerstperiode is de kerststal en de beeldengroep in alle glorie te zien in de H. Bartholomeuskerk.

kerststal2.png

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte