In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/726

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

De Bartholomeusparochie

Het kerkgebouw

Deze kerk dateert van 1871. De kerk kreeg een grote schenking van Andreas Hofweegen die in 1868 overleed. De kerk is ontworpen door de architect E.J. Margry. De kerk is gebouwd in neogotische stijl, zoals zoveel katholieke kerken. De spitsbogen en de geraamtebouw met pijlers, steunberen en luchtbogen zijn kenmerken daarvan. De kerk is een driebeukige kruisbasiliek met een fronttoren. Het plafond is een houten tongewelf. De stichtingskosten bedroegen 87.500 gulden. De kerk is in 1871 ingewijd.

Recentelijk is de kerk grondig gerestaureerd in drie fases. De verwarming en het liturgisch centrum, de buitenkant en als laatste de rest van het interieur. Hierbij zijn veel oorspronkelijke details teruggebracht.

Het interieur

Er hangen drie bronzen klokken in de toren. De oude klokken zijn in de tweede wereldoorlog in beslag genomen en waarschijnlijk omgesmolten. De huidige klokken dateren uit 1948. Het geluid van de klokken is voor iedereen in de omgeving een vertrouwd gehoor. Het kruis op de toren en de windvaan (een haan) die verwijderd waren zijn met de restauratie weer in ere hersteld.

In de loop der jaren zijn er in het interieur van de kerk veranderingen doorgevoerd. De Mariakapel, bij binnenkomst links, was vroeger de doopkapel. De glas-in-loodramen van de hand van Hubert Estourgie zijn bijzonder mooi. De doopvont staat nu voor in de kerk.

De Kruiswegstaties die het lijden van Jezus verbeelden zijn afkomstig uit de vroegere Liduina kerk aan de Schenkkade in Den Haag. In de nissen waren vroeger fresco’s geschilderd.

De gebrandschilderde ramen zijn de trots van de Bartholomeuskerk. Elk raam heeft het beeld van een van de apostelen, met zijn kenmerkende attribuut. Bartholomeus is met een mes afgebeeld.

Het orgel

Het orgel dateert uit 1897 en is gebouwd door L. Ypma en co te Alkmaar. In 1942 is het door P.C. Bik uitgebreid. In 1979 is het orgel met een restauratie verplaatst van de koorzolder naar voor in de kerk naast het Maria-altaar. In 2015 is het orgel wederom gerestaureerd.

Het priesterkoor

Het tabernakelaltaar toont twee knielende engelen die voorgaan in gebed. De vier beelden aan weerskanten van de tabernakeldeur, de leeuw, de engel, de adelaar en de os, stellen de evangelisten Marcus, Matteüs, Johannes en Lucas voor. De gebeeldhouwde onderkant van het altaar beeldt het offeren van brood en wijn uit. De koperen plaat voor het tabernakel was een geschenk van een zilveren bruidspaar in 1909.

De glas-in-loodramen achter het altaar verbeelden vijftien geheimen van de rozenkrans. Van boven naar beneden zijn de glorievolle, de droeve en de blijde geheimen van het geloof te herkennen.

Op het priesterkoor zijn schilderingen met de afbeelding van de H. Bartholomeus.

Op de triomfbalk staat een beeld van Christus aan het kruis en beelden van Maria en Johannes. Aan de balk hangt de Godslamp. De lamp brandt dag en nacht als teken van eerbied voor de aanwezigheid van het lichaam van Christus in de kerk.

De polychromieschilderingen (veelkleurig, met veel verguldsel) dateren uit 1914-1917 en zijn van de hand van Jan Dunselman.

De preekstoel

De preekstoel is een van de fraaiste onderdelen in het interieur. Het is van de hand van Limburgse beeldhouwer J.A. Oor. Bovenin is een beeld van de H. Bartholomeus. Op de voorgrond is de Bergrede afgebeeld. Daarnaast staan beelden van St. Willibrordus en St. Bonifatius. Bij de laatste restauratie is de preekstoel verplaatst van links van het altaar naar de rechter kant.

De Antoniuskapel

De Antoniuskapel achter in de kerk was vroeger de rouwkapel. Na de verplaatsing van het orgel is het beeld van de H. Antonius in deze kapel geplaatst.

Het parochiehuis

In maart 2002 is naast de kerk het parochiehuis geopend. Dit parochiehuis is gebouwd in neogotische stijl naar ontwerp van de architect H. Klompenhouwer.

Begraafplaats

Achter de kerk bevindt zich de prachtige tuin met de begraafplaats en een herinneringseiland.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte