In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Pastoraatsgroep

De pastoraatsgroep bestaat uit vrijwilligers die deelnemen aan de uitoefening van de pastorale zorg, samen met de pastores die dat vanuit hun ambt doen. Zij worden benoemd door de bisschop.

De pastoraatsgroep heeft als taak:

  • het signaleren en bespreken van pastorale behoeften, noden en wensen;
  • het voorbereiden en (doen) uitvoeren van pastoraal beleid;
  • het ontwerpen en helpen opzetten van pastorale projecten en activiteiten;
  • het ondersteunen en begeleiden van personen en groepen die in en vanuit de parochiekern actief zijn.

Daarnaast kan de pastoraatsgroep ook meedenken over de situatie, visie en koers van de parochie als geheel. Op deze wijze fungeert de pastoraatsgroep als een klankbord voor de pastor en als denktank voor het pastorale beleid, dat gevoed blijft vanuit de praktijk.

Dienen (Diaconie) vacature
 
Leren (Catechese) Sebastiaan van Alphen
CatecheseNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Vieren (Liturgie) Anne van Geen
LiturgieNootdorp@ParochieChristusKoning.nl

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Willekeurig nieuwsbericht

Ziekenzalving

Ziekenzalving 11 Sep 2019

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.