In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/699

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Locatieraad

Het dagelijks bestuur van de geloofsgemeenschap H. Bartholomeus is in handen van de locatieraad (voorheen het parochiebestuur). De locatieraad regelt en organiseert, waar nodig in overleg met het parochiebestuur, de eigen praktische dagelijkse gang van zaken op onze locatie. Bijvoorbeeld het organiseren van het vrijwilligerswerk / commissies en werkgroepen, uitvoeren van (klein) onderhoud, schoonmaak, versieren, het verzorgen van de communicatie, het beheer van de gebouwen, het tuinonderhoud etc.

Voorzitter Patricia Schols VoorzitterNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Secretaris Harrie Mooijman SecretarisNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Penningmeester Frans Paap PenningmeesterNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Communicatie Ron Labordus CommunicatieNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Facilitaire zaken Ab Rolvink FacilitaireZakenNootdorp@ParochieChristusKoning.nl

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte