In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Locatieraad

Het dagelijks bestuur van de geloofsgemeenschap H. Bartholomeus is in handen van de locatieraad (voorheen het parochiebestuur). De locatieraad regelt en organiseert, waar nodig in overleg met het parochiebestuur, de eigen praktische dagelijkse gang van zaken op onze locatie. Bijvoorbeeld het organiseren van het vrijwilligerswerk / commissies en werkgroepen, uitvoeren van (klein) onderhoud, schoonmaak, versieren, het verzorgen van de communicatie, het beheer van de gebouwen, het tuinonderhoud etc.

Voorzitter Ilonka ten Broeke VoorzitterNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Secretaris Harrie Mooijman SecretarisNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Penningmeester Wim de Vreede PenningmeesterNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Communicatie vacature CommunicatieNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Facilitaire zaken Ab Rolvink FacilitaireZakenNootdorp@ParochieChristusKoning.nl

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.