In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Locatieraad

Het dagelijks bestuur van de geloofsgemeenschap H. Bartholomeus is in handen van de locatieraad (voorheen het parochiebestuur). De locatieraad regelt en organiseert, waar nodig in overleg met het parochiebestuur, de eigen praktische dagelijkse gang van zaken op onze locatie. Bijvoorbeeld het organiseren van het vrijwilligerswerk / commissies en werkgroepen, uitvoeren van (klein) onderhoud, schoonmaak, versieren, het verzorgen van de communicatie, het beheer van de gebouwen, het tuinonderhoud etc.

Voorzitter Ilonka ten Broeke VoorzitterNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Secretaris Harrie Mooijman SecretarisNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Penningmeester Wim de Vreede PenningmeesterNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Communicatie Ron Labordus CommunicatieNootdorp@ParochieChristusKoning.nl
Facilitaire zaken Ab Rolvink FacilitaireZakenNootdorp@ParochieChristusKoning.nl

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.