In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Kerkbalans

Actie Kerkbalans

De inkomsten van onze parochiekern zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de (landelijke) ActieKnipsel Logo Actie KerkBalans.JPG Kerkbalans. Algemene actuele informatie over deze actie kunt u vinden op internet www.kerkbalans.nl.

In januari van ieder jaar wordt, ook in onze parochiekern, door vele vrijwilligers meegewerkt aan het welslagen van deze actie. De lopers trotseren weer en wind om u informatie te geven van en over onze parochiekern. U krijgt dan ook informatie over het financiële reilen en zeilen van onze parochiekern. U wordt daarbij gevraagd om uw bijdrage voor het komende jaar bekend te maken op het inschrijfformulier. In de week na het uitdelen van de informatie komen de lopers weer bij u langs om uw toezegging in ontvangst te nemen.

NB U mag dit formulier het hele jaar door gebruiken om een toezegging bekend te maken. Na downloaden kunt u het invullen en opsturen naar de penningmeester van locatie Nootdorp.

Inschrijfformulier toezegging Actie Kerkbalans 2022

U kunt bij voorkeur uw bijdrage overmaken op NL82 INGB 0000 2670 40 of NL53 ABNA 0516 0390 24 ten name van Parochiekern H. Bartholomeus te Nootdorp onder vermelding van Kerkbalans.

U kunt ook gebruik maken van de QR-code voor uw bijdrage.Knipsel QR-code AKB 2022.JPG

Door uw jaarlijkse bijdrage Kerkbalans in een “overeenkomst Periodieke gift in geld” vast te leggen wordt deze in zijn geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dan is namelijk de fiscale drempel voor giften niet van toepassing. Wel zijn daar enkele voorwaarden aan verbonden. Meer informatie over deze aantrekkelijke methode voor uw bijdrage Kerkbalans kunt u krijgen bij de penningmeester van de locatie. Stuur daarvoor gerust een mail naar PenningmeesterNootdorp@ParochieChristusKoning.nl.

 

NAAR AANLEIDING VAN COVID-19:
DE H. BARTHOLOMEUSKERK HEEFT UW FINANCIËLE BIJDRAGE HARD NODIG, ZÉKER DIT JAAR!

DE ACTIE KERKBALANS 2022 IS NIET GEHOUDEN IN JANUARI MAAR UITGESTELD. IN DE ACTIEWEKEN VAN 28 MAART TOT 9 APRIL ZULLEN DE VRIJWILLIGERS AAN DE DEUR KOMEN MET DE ENVELOP.

IN DE TUSSENTIJD ZIJN AL EEN AANTAL TOEZEGGINGSFORMULIEREN INGELEVERD BIJ DE PASTORIE OF DIGITAAL NAAR DE PENNINGMEESTER GESTUURD. DOOR EEN AANTAL PAROCHIANEN IS DE JAARLIJKSE BIJDRAGE (OF HET 1E TERMIJN DAARVAN) OOK AL OVERGEMAAKT. 

DAT HELPT EN DAARVOOR HARTELIJK DANK! (U KRIJGT GEEN VERZOEK MEER VOOR EEN BIJDRAGE TIJDENS DE ACTIEWEKEN)

BIJ VRAGEN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET HET SECRETARIAAT OF MET DE WERKGROEP KERKBALANS VIA: KERKBALANSNOOTDORP@PAROCHIECHRISTUSKONING.NL

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.