In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/719

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2024

De inkomsten van onze parochiekern zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de Actie Kerkbalans. Uwkerkbalans logo 2024.jpg bijdrage komt ten goede aan onze Bartholomeuskerk.

Als kerkgemeenschap dragen we gezamenlijk de kosten om een actieve gemeenschap te zijn en ook om ons mooie kerkgebouw te laten blijven bestaan. Uw bijdrage is onder andere concreet nodig voor inspirerende activiteiten, personeelskosten en de energiekosten. In 2024 wordt een begin gemaakt met de restauratie van de Dunselman schilderijen waarvoor een deel uit eigen middelen moet worden bekostigd. En voor het parochiehuis worden verbouwplannen uitgewerkt om beter uitgerust te zijn voor meerdere gebruiksdoelen.

Voor de Actie gaan we weer mee met de landelijke periode, de 2e helft van januari van ieder jaar. Dit jaar is een jubileumjaar. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen, voeren gezamenlijk campagne in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage.

Dan wordt door vele vrijwilligers meegewerkt aan het welslagen van deze actie. De lopers trotseren weer en wind om u informatie te geven van en over onze parochiekern. U krijgt dan ook informatie over het financiële reilen en zeilen van onze parochiekern. U wordt daarbij gevraagd om uw bijdrage voor het komende jaar bekend te maken op het inschrijfformulier. In de week na het uitdelen van de informatie komen de lopers weer bij u langs om uw toezegging in ontvangst te nemen.

NB: U mag dit formulier het hele jaar door gebruiken om een toezegging bekend te maken. Na downloaden kunt u het invullen en opsturen naar de penningmeester van locatie Nootdorp.

Inschrijfformulier toezegging Actie Kerkbalans 2024
U kunt bij voorkeur uw bijdrage overmaken op NL82 INGB 0000 2670 40 of NL53 ABNA 0516 0390 24 ten name van Parochiekern H. Bartholomeus te Nootdorp onder vermelding van Kerkbalans.

U kunt ook gebruik maken van de QR-code voor uw bijdrage.qr kerkbalans 2024.jpg

Door uw jaarlijkse bijdrage Kerkbalans in een “overeenkomst Periodieke gift in geld” vast te leggen wordt deze in zijn geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dan is namelijk de fiscale drempel voor giften niet van toepassing. Wel zijn daar enkele voorwaarden aan verbonden. Meer informatie over deze aantrekkelijke methode voor uw bijdrage Kerkbalans kunt u krijgen bij de penningmeester van de locatie. Stuur daarvoor gerust een mail naar PenningmeesterNootdorp@ParochieChristusKoning.nl

Bij overige vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat of met de werkgroep Kerkbalans via: kerkbalansnootdorp@parochiechristuskoning.nl

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage aan Actie Kerkbalans 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte