In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Kerkbalans

Actie Kerkbalans

De inkomsten van onze parochiekern zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de (landelijke) Actie Kerkbalans. Algemene actuele informatie over deze actie kunt u vinden op internet www.kerkbalans.nl.

Begin januari van ieder jaar wordt, ook in onze parochiekern, door vele vrijwilligers meegewerkt aan het welslagen van deze actie. De lopers trotseren weer en wind om u informatie te geven van en over onze parochiekern. U krijgt dan ook informatie over het financiële reilen en zeilen van onze parochiekern. U wordt daarbij gevraagd om schriftelijk uw bijdrage voor het komende jaar bekend te maken. In de week na het uitdelen van de informatie komen de lopers weer bij u langs om uw toezegging in ontvangst te nemen.

U kunt bij voorkeur uw bijdrage overmaken op NL82 INGB 0000 2670 40 of NL53 ABNA 0516 0390 24 tenkerkbalans 2020.jpg name van Parochiekern H. Bartholomeus te Nootdorp onder vermelding van Kerkbalans.

Door uw jaarlijkse bijdrage Kerkbalans in een “overeenkomst Periodieke gift in geld” vast te leggen wordt deze in zijn geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dan is namelijk de fiscale drempel voor giften niet van toepassing. Wel zijn daar enkele voorwaarden aan verbonden. Meer informatie over deze aantrekkelijke methode voor uw bijdrage Kerkbalans kunt u krijgen bij de penningmeester van de locatie. Stuur daarvoor gerust een mail naar PenningmeesterNootdorp@ParochieChristusKoning.nl.

kerkbalans.jpg

 

Folder Kerkbalans 2020

Inschrijfformulier Kerkbalans 2020

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.