In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Diaken

Diaken Dick Vrijburg is de eerst aanspreekbare van het pastorale team in Nootdorp en stelt zich voor...

Op 2 juni 2007 heb ik de diakenwijding mogen ontvangen, het was een bijzonder moDickV.pngment om dat samen het gezin te beleven. Daaraan vooraf is een hele weg gegaan, een studie theologie van zes jaar aan de priester- en diakenopleiding Bovendonk, naast het bakkersvak, waarin ik 25 jaar werkzaam ben geweest. Het was een mooie stap van het dagelijks brood naar het geestelijk brood.                                                                                                         

Inmiddels woon ik met het gezin in Ypenburg en mag ik, na negen jaar in Gouda e.o. gewerkt te hebben, samen met u en het pastorale team in de parochie Christus Koning bouwen aan een geloofsgemeenschap vanuit Gods liefde.

Franciscus van Assisi is voor mij een inspiratiebron voor mijn spiritualiteit. Begin 1208 hoort Franciscus op een dag het evangelie van de wegzending van de apostelen. De volgelingen van Jezus mogen geen goud en zilver bezitten, geen beurs, tas en stok meenemen onderweg en geen sandalen dragen. Nu weet Franciscus het. Hij trekt zijn sandalen uit, past zijn kleding aan en zal zich zijn leven lang verzetten tegen geld en bezit. Danken, dienen, dragen zijn drie woorden, die als een rode draad door de spiritualiteit heen lopen.

Tot slot is fietsen een grote passie en zal ik de vele kilometers op mijn fiets afleggen. Met een beetje mooi weer pak ik geregeld de racefiets. Twee grote fietstochten van Gouda naar Madrid (2011) en van Gouda naar Rome (2013), zijn wat het fietsen betreft hoogtepunten waar ik met veel plezier op terugkijk.

Vrede en alle Goeds
Dick Vrijburg, diaken

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.