In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Beheer en financiën

Financiën & tarieven

De financiële administratie wordt bijgehouden door de penningmeester.

Jaarlijks wordt zijn werk gecontroleerd door de kascommissie. Deze commissie bekijkt, uitgaande van de Rekening en Verantwoording, de bescheiden die betrekking hebben op de inkomsten en uitgaven en de vaststelling van de vermogensbestanddelen aan de hand van bank- en effectenafschriften.

De locatieraad stelt jaarlijks de tarieven vast voor de bijzondere vieringen, de begraafplaats, het gedenkeiland, stipendia en de huur van de kerk of Parochiehuis. Deze tarieven zijn nodig om de kosten van de parochiekern te kunnen financieren.

Het beheer van de begraafplaats en gedenkeiland wordt door Van Der Helm Uitvaartzorg Nootdorp verzorgd en zal de tarieven voor de begraafplaats en gedenkeiland namens de parochiekern in rekening brengen.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.