In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

Tarieven kerkelijke diensten 2023

https://www.parochiechristuskoning.nl/download_file/view/3955/725

Tarieven zalen 2023

Morgenster 2023-4

juli 2023

ZOMER

met o.a. een reisverslag van de Pinksternoveen fietstocht; de geslaagde fusie van de PCI-en; nieuwe data voor Eten Ontmoeten Hartverwarmend; de voortgang rond het pastoraal beleidsplan; de eucharistieviering waarin pastor Max Kwee wordt gepresenteerd en natuurlijk nieuws en artikelen uit de parochiekernen. 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

Morgenster 2023-3

mei 2023

SAMEN

Hemelvaart

Pinksternoveen

Pinksteren

Lintjesregen

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Begraafplaats en herinneringseiland

De begraafplaats en het herinneringseiland bevinden zich achter het kerkgebouw. 

De begraafplaats is voor het bijzetten van overleden parochianen. Op de begraafplaats is in 2002 een algemeen monument geplaatst ter nagedachtenis aan allen die ons zijn voorgegaan. De tekst op dit monument luidt: ‘Of wij leven of sterven, aan Hem behoren wij toe’.

In 2012 is ook een monument voor het ongekende kind onthuld. Hiermee wordt een plaats geboden voor stilte en innerlijke ontmoeting met het verloren kind zonder naam, zonder graf, zonder beeld.

Het herinneringseiland is om urnen een plekje te geven. Ook is er een strooiveld en is er een plaats om herinneringsplaatjes op te hangen.

Alle relevante gegevens zijn opgenomen in het algemene Begraafplaatsreglement.

Het beheer van de begraafplaats en het herinneringseiland is uitbesteed aan Van der Helm Uitvaartzorg, Veenweg 14, 2631 CL Nootdorp, telefoon 015-310 16 43 / 06-312 110 57.

Bij de beheerder kunt u terecht met uw vragen over het beheer, het bespreken van bijzetting of het plaatsen van grafmonumenten en dergelijke. Voor overige vragen, suggesties of opmerkingen kunt zich wenden tot het secretariaat, telefoon 015-310 91 59.

Hier vindt u de tarieven voor de begraafplaats en het gedenkeiland.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte