In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Kerkelijke bijdrage

De locatieraad stelt jaarlijks de bijdragen vast voor bijzondere vieringen, de begraafplaats, stipendia en de huur van kerk of Parochiehuis. Deze bijdragen zijn nodig om de kosten van de parochiekern te kunnen financieren. Hieronder vindt u de actuele tarieven.

Reserveringen voor het Parochiehuis en tarieven voor frequent gebruik en overige wensen kunt u via het secretariaat aanvragen.

 

Bijdragen en tarieven per 1-1-2020

Vieringen

Huwelijksviering (alleen gebruik kerkgebouw) 300 €
Huwelijksviering, inclusief priester, voorbereiding en koor 460 €
Jubileumviering tijdens reguliere (weekend)viering 12 €
Jubileumviering doordeweek (alleen gebruik kerkgebouw)* 300 €
Jubileumviering doordeweek , inclusief priester/pastoraal werker en voorbereiding 350 €
Avondwake (alleen gebruik kerkgebouw)* 225 €
Avondwake, inclusief avondwakegroep/priester/pastoraal werker, voorbereiding, condoleren in de kerk 250 €
Uitvaartdienst (alleen gebruik kerkgebouw)* 300 €
Uitvaartdienst, inclusief priester/pastoraal werker, koor, voorbereiding en begeleiding naar kerkhof 500 €
Idem, doch in plaats van kerkhof naar crematorium 560 €
Uitsluitend begeleiding priester/pastoraal werker naar crematorium 200 €
Misintentie 12 €
Dopen 50 €
* Met alleen gebruik kerkgebouw wordt bedoeld dat een eventuele voorganger tijdens de dienst door betrokkene zelf wordt geregeld en verrekend. Dit geldt tevens voor het koor. Bij een huwelijks(jubileum)viering voor niet-parochiaan geldt een toeslag van € 183,=  
   

Verhuur

 
Huur kerkgebouw commerciële doeleinden
 
1e dagdeel à 4 uur 500 €
Volgende dagdeel à 4 uur 450 €
Extra uren per uur 180 €
Toeslag naar 22.00 uur 50 €
Toeslag naar 24.00 uur 100 €
Verwarming 1 oktober tot en met 30 april 195 €
Verwarming volgend dagdeel 100 €
   

Huur Parochiehuis

 
Per dagdeel van 4 uur 155 €
Per uur 55 €
Gebruik koffie/thee en glazen/servies 45 €
Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Willekeurig nieuwsbericht

Dagkapel weer geopend

Dagkapel weer geopend 08 Aug 2020

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.