In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Wist u dat? Thomas Apostel = Ongelovige Thomas † 1e eeuw

28 juni 2020 - Nootdorp en Ypenburg

Volgens de evangelies behoorde hij tot 'de twaalf', de kring van Jezus' meest intieme leerlingen, die Hijzelf ongelovige thomas.jpgde naam 'apostel' (= 'zendeling' of 'gezondene') gaf. Hij is de geschiedenis ingegaan als 'de ongelovige Thomas'. Dat komt door de gebeurtenissen na Jezus' opstanding uit de dood, zoals die verteld worden in het evangelie van Johannes. Als hij al had kunnen aannemen, dat Jezus uit de doden was opgestaan, hoe kon hij dan geloven, dat hun, de leerlingen zulke grote dingen toevertrouwd werden? Alsof zij niet tijdens Jezus' lijden en dood stuk voor stuk door de mand waren gevallen en Jezus' gezelschap niet waardig waren gebleken door laf te zijn, Jezus te verloochenen en op de vlucht te slaan! En aan zulke lieden zou Jezus vrede komen wensen en de Geest komen toevertrouwen die God tot God maakt!?Als Jezus al was opgestaan en zou terugkomen, zou Hij dan niet eerst met zijn leerlingen een geducht appeltje te schillen hebben? Daarom vroeg Thomas zich af of degene die zijn medeleerlingen gezien hadden, wel werkelijk Jezus was geweest? Droeg Hij de littekens van zijn lijden en dood in zijn lichaam? Als dat inderdaad het geval was, en die persoon zou hun de Heilige Geest toevertrouwen, zonder dat Hij hun ook maar één verwijt maakte of zelfs maar een toespeling op hun beschamend aandeel in het hele verhaal..., als de verschijning hun inderdaad vergaf en Gods Geest toevertrouwde, dan stonden ze - maar dat was immers ongelooflijk! - oog in oog met God zelf! En dat is dan ook wat Thomas belijdt, als Jezus zich aan inderdaad hem vertoont! (Volgens de overlevering trok hij na Pinksteren naar Oost-Azië en preekte het evangelie onder Parthen, Meden en Perzen en zou hij zelfs tot in India gekomen zijn. Hier stierf hij als martelaar (bron: Heiligennet).

‘En wie een van deze kleinen als was het maar een beker koud water geeft, omdat hij Mijn leerling is, voorwaar Ik zeg u: Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.’ Mat.10:42 Willibrordusvertaling

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.