In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
 

Wist u dat: Jaar van gebed

09 juni 2018 - Nootdorp en Ypenburg

Op 3 december 2017 begon het diocesane Jaar van het Gebed. Inmiddels zijn we ongeveer halverwege dit bijzondere jaar. Binnen het bisdom wordt ruim aandacht gegeven aan het gebed.

 

Daarom voor deze keer een psalmtekst waarmee u kunt bidden: jaar van gebed.jpg

Heer, Gij doorgrondt en Gij kent mij, Gij weet van mijn zitten, mijn opstaan, Gij verstaat mijn gedachten van verre; mijn op weg zijn keurt Ge, mijn rusten, al mijn wegen zijn U vertrouwd. Want er komt geen woord op mijn tong, of zie, Heer, Gij kent het volkomen. Achter mij zijt Gij, voor mij, rondom mij: Gij hebt uw hand op mij gelegd. Dit te vatten - het is mij te wonderbaar, te verheven ik reik er niet toe. Waar zou uw geest ik ontkomen? waar zou ik uw aanschijn ontgaan? Klom ik op tot de hemel - Gij waart er, lag ik neer bij de doden - daar staat Gij, sloeg ik dageraadsvleugelen uit, streek ik neer aan de uiterste zeekust, ook daar zou uw hand mij geleiden, hield mij uw rechterhand vast. Psalm 139, 1-10

 

 

Want dit is de boodschap die gij vanaf het begin gehoord hebt: dat wij elkaar moeten beminnen.

1 Joh.3:11 Willibrord.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.