In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Wist u dat? Gebed voor de buitengewone missiemaand 2019

07 oktober 2019 - Nootdorp en Ypenburg

In zijn toespraak tot de Nationaal Directeuren van de Pauselijke Missiewerken riep paus Franciscus de maand oktober van 2019 uit tot een Buiten-gewone Missiemaand.paus.jpg

 

Hemelse Vader,

toen uw eniggeboren Zoon Jezus Christus

uit de dood verrees, gaf Hij zijn volgelingen de opdracht “ga en maak alle volken tot mijn leerlingen”.

U herinnert ons eraan dat we door onze doop delen in de missie van uw Kerk.

 

Sterk ons door de gaven van de Heilige Geest

om moedig en ijverig te zijn

om te getuigen van het evangelie,

zodat de missie toevertrouwd aan de Kerk,

die nog lang niet voltooid is,

nieuwe en doeltreffende uitdrukkingen kan vinden

die leven en licht brengen in de wereld.

 

Help ons om het voor alle mensen mogelijk te maken

uw reddende liefde te ervaren

door de genade van Jezus Christus,

die met U leeft en heerst

in de eenheid van de heilige Geest, één God, door de eeuwen der eeuwen.

 

‘Zo is het ook met u: wanneer ge alles hebt gedaan wat u opgedragen werd, zegt dan: Wij zijn maar gewone knechten; wij hebben alleen maar onze plicht gedaan.’ Luc.17 :10 Willibrordusvertaling

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.