In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Wist u dat? 17 januari: Dag van het Jodendom

09 januari 2022 - Nootdorp en Ypenburg

Kennis van het jodendom is onmisbaar als je het Oude Testament goed wil lezen en ook het Nieuwe Testament. “Als je je verdiept in de joodse geschiedenis, en zeker die geschiedenis van de eerste twee eeuwen waarin het christendom ontstond, leer je heel anders kijken.” Dat is precies waarom de Dag van het Jodendom er is. Om banden te smeden, nieuwe kennis op te doen en je geloof te verdiepen.

Willy Hoogendoorn is bisschoppelijk gedelegeerde voor het jodendom en organiseert de Dag van het Jodendom in het bisdom Rotterdam. Er is een programma voorbereid en de coronamaatregelen worden in de gaten gehouden. Die gelden nu in ieder geval tot en met vrijdag 14 januari. De Dag van het Jodendom valt op maandag 17 januari.

Wat hoopt ze van de Dag van het Jodendom? “Ik hoop dat mensen meer interesse krijgen. Ik hoop dat de nieuwsgierigheid van mensen wordt gewekt, want ‘onbekend maakt onbemind’. Ik hoop dat mensen met andere ogen naar het jodendom gaan kijken en ook naar onze eigen Bijbel. Je mist veel als je die context helemaal niet kent.”

Willy Hoogendoorn was lange tijd lid van de Katholieke Raad voor Israël (KRI). Ze werkte in Israël in een kibboets en studeerde tijdens haar studie theologie ook Talmudica. Ze doceert Hebreeuws en is exegeet Oude Testament. In het bisdom Rotterdam is ze pastoraal werker in de Regenboog Merenwijk in Leiden. Zie over de Dag van het Jodendom ook de landelijke website dagvanhetjodendom.nl

 

‘Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde, in U heb Ik mijn welbehagen gesteld.’
Willibrordusvertaling Luc. 3, 22

 

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.