In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
 

Wist u dat: 17 februari: feest Vlucht naar Egypte van de Heilige Familie

10 februari 2019 - Nootdorp en Ypenburg

In Egypte heet het feest: ‘Binnenkomst op Egyptisch grondgebied’.

Dit feest gaat terug op een gebeurtenis die door Mattheüs in zijn evangelieboek over Jezus wordt verteld (02,13-15): ‘Na het vertrek van de wijzen verscheen een engel van de Heer in een droom aan Jozef en sprak: “Sta op, neem het Kind en zijn moeder, vlucht naar Egypte en blijf daar tot ik u waarschuw, want Herodes komt het Kind zoeken om het te doden.” Hij stond op en week in de nacht met het Kind en zijn moeder naar Egypte uit. Daar bleef hij tot aan de dood van Herodes opdat in vervulling zou gaan wat de Heer gesproken had door de profeet: “Ik heb mijn zoon geroepen uit Egypte.”’

Dit verhaal maakt deel uit van de zogeheten kindheidsverhalen van Jezus. Kindheidsverhalen hebben in de Bijbelse cultuur dezelfde functie als bij ons een standbeeld. De volwassen persoon heeft zo’n grote indruk gemaakt dat men een monument wilde oprichten. Dat monument bestond in de Bijbelse cultuur uit verhalen die zich afspelen in de kindertijd. Op de eerste plaats toonde men daarmee aan dat de held van de moederschoot af de roeping had om de held te worden die wij als volwassene hadden meegemaakt. Op die manier fungeerden de kindheidsverhalen meteen als ouverture. Men kon erin al enigszins de thema’s aanstippen die later in het leven van de volwassene een centrale rol zouden spelen.

Wat wordt er dus van de volwassen Jezus verteld in dit kindheidsverhaal? Er wordt al in verteld dat Jezus als volwassene vervolgd en bedreigd zou worden. Dat hij uit moest wijken om aan de dreiging te ontkomen. Maar uiteindelijk toch niet meer zou uitwijken, en zijn zending totterdood op zich zou nemen. Egypte is in de Bijbelse cultuur een begrip voor ‘slavenhuis’. De kleine Jezus wijkt ‘in de nacht’ uit naar dat slavenhuis, om er uiteindelijk weer uit tevoorschijn te komen. Dat wordt ook verteld van zijn volk: hoe het onder leiding van Mozes uit dat slavenhuis werd bevrijd en op weg ging naar het Thuisland. Niet alleen vat de kleine Jezus in zijn persoon als het ware de geschiedenis van Gods volk samen. Ook loopt hij daarmee vooruit op het feit dat hij uit de nacht van de dood verlost zou worden en terug zou keren naar zijn Thuisland...

In vroeger eeuwen had men veel meer oog voor de kracht van het verhaal zelf. Men stelde zich de gebeurtenissen voor zoals ze verteld werden. Welnu, de kortheid van de door Mattheüs vertelde anekdote zorgde ervoor dat ze in de eeuwen erna werd aangevuld met talloze legenden. (bron: Heiligennet)

 

 

Ik ben het Licht van de wereld, zegt de Heer. Wij Mij volgt zal het licht des levens bezitten. Joh. 8:12 Willibrordusvertaling

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.