In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Wist u dat? 11 december: Oecumenische Samenzangvieringen

07 november 2022 - Nootdorp en Ypenburg

Als opvolging van de jarenlange maandelijkse (oecumenische) vesper/INkeer & INspiratievieringen organiseren we vanaf dit seizoen 4 keer per jaar een oecumenische ‘Samenzangviering’. Deze vinden plaats afwisselend in de 3 kerken, waarbij steeds een andere muzikale sfeer en invulling de toon zal zetten in de viering, steeds met medewerking van één van de koren/cantorijen/muziekgroepen van de drie kerken van Nootdorp-Ypenburg.

De nadruk in de viering zal liggen op het samen zingen, afgewisseld met korte toelichting bij de liederen of enkele teksten ter bezinning. De volgende Samenzangviering is op zondag 11 december in de Dorpskerk, m.m.v. de Band, voorganger Reinhard van Elderen.

Het thema van deze viering is: Vanuit het donker naar het licht.

Overige data:

  • Zondag 12 februari in De Toevlucht m.m.v. de cantorij Nootdorp, voorganger diaken Dick Vrijburg.
  • Zondag 2 april in de Dorpskerk, m.m.v. de Scola van de Bartholomeuskerk, voorganger ds. Attie Minnema.

Aanvangstijd: 17.00 uur (tot ongeveer 18.00 uur).

Verder informatie volgt te zijner tijd in de (wekelijkse) nieuwsberichten.

 

De Heer is toch geen God van doden maar van levenden, want voor Hem zijn allen levend. Willibrordusvertaling Luc. 20, 38

 

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.