In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Vrijwilligers gevraagd om vieringen te begeleiden

12 juli 2021 - Nootdorp en Ypenburg

Volgens de planning gaan in september de kerkdiensten vanuit beide kerken weer beginnen in Veenhage. Uiteraard is een en ander afhankelijk van de ontwikkelingen rondom corona, maar bij het plannen moeten we ook vooruitzien om deze vieringen weer goed te kunnen begeleiden. Helaas moet de vaste coördinator van de vrijwilligers die deze vieringen begeleiden in Veenhage er om gezondheidsredenen mee stoppen. Daarom zijn we op zoek naar een vrijwilliger die deze taak op zich zou willen nemen, en vrijwilligers die de bewoners willen halen en brengen naar de vieringen. Zonder deze vrijwilligers zouden de vieringen niet door kunnen gaan. Het gaat om twee vieringen per maand voor de katholieke kerk op de vrijdagmiddag tussen half drie en half vijf (viering duurt van drie tot vier).

Veenhage heeft zelf ook een vrijwilligersbestand en zij hebben een oproep gedaan, maar daar zijn maar enkele reacties op gekomen. Vrijwilligers kunnen ervoor kiezen om alleen bij de vieringen/ kerkdiensten van de eigen kerk te helpen, of kunnen het af laten hangen van de datums waarop ze kunnen.

Hopelijk zijn er mensen bereid om te helpen zodat ook onze oudere parochianen weer voorzien kunnen worden van de vieringen die altijd goed bezocht werden. U kunt contact opnemen met het secretariaat of met Veenhage zelf.

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.