In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2021-7

december 2021

Kerstmis

Actie Kerkbalans

Onder voorbehoud

 

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens vieringen in de Keijzershof.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2021-6

november 2021

Allerzielen

Advent

Adventsactie

Gezocht: Penningmeester PCK

 

 

 

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Voorlopig resultaat Actie Kerkbalans

18 maart 2023 - Nootdorp en Ypenburg

Tijdens de Actie Kerkbalans is er door meer dan 60 vrijwilligers weer alles aan gedaan om bij alle parochianen in onze parochiekern Nootdorp en Ypenburg de formulieren af te geven en toezeggingen op te halen.

We kunnen melden dat het voorlopig resultaat ongeveer gelijk is aan vorig jaar na de actieweken. Het aantal deelnemers daalde iets en ook het gemiddeld bedrag per deelnemer is iets gedaald. Een mooi resultaat maar we zien het toch graag nog als een ‘tussenstand’. Eind februari hebben ongeveer 350 personen het toezeggings-formulier nog niet ingeleverd. Wij hopen dat, net als in vorige jaren, ook in 2023 de teller nog verder doorloopt. Dus mocht u deze kans nog niet hebben gekregen, geen formulieren ontvangen of heeft u de envelop nog thuis? Natuurlijk is uw bijdrage nog van harte welkom. U kunt het toezeggingsformulier nog aanvragen via het secretariaat Nootdorp of downloaden van de site: https://www.parochiechristuskoning.nl/nootdorp/onze-parochiekern/organisatie/kerkbalans qr kerkbalans 23.png

U kunt ook zonder toezeggingsformulier uw bijdrage overmaken op onze bankrekening NL53 ABNA 0516 0390 24  of NL82 INGB 0000 2670 40      

Bij gebruik van de QR-code wordt de bijdrage gedaan op onze rekening bij de RABObank. Vermeld bij overschrijving duidelijk "KB 2023", uw volledige naam en de termijn waarvoor de betaling geldt.  Onze bankrekeningnummers staan weliswaar op naam van de Parochie Christus Koning, maar alle bijdragen die worden gedaan komen ten goede aan onze eigen parochiekern.

Hartelijk dank aan ieder die heeft bijgedragen of dat nog gaat doen! 

Frans Paap, penningmeester kern Nootdorp. Werkgroep Actie Kerkbalans, Nootdorp-Ypenburg

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.