In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Vieringen in de coronatijd moeten gedragen worden door vrijwilligers!

14 juni 2020 - Nootdorp en Ypenburg

Zondag 7 juni mochten wij weer de Heilige Mis gaan vieren, iets waar veel parochianen naartoe geleefd hebben. Wat fijn het dat het vieren weer mogelijk is! Deze maand mogen we nog met dertig personen vieren maar over drie weken is het al zover dat we weer met 100 personen mogen gaan vieren. Uiteraard als alles goed blijft gaan volgens de richtlijnen van het RIVM.  Om een viering volgens RIVM- richtlijnen mogelijk te maken en te houden zijn er echter in ruime mate meer vrijwilligers nodig. Er is een welkomstgroep, maar deze bestaat ook uit mensen die tot de kwetsbare groep behoren. Juist deze mensen staan aan de deur en dat kan natuurlijk niet. Per viering zijn er zeker 3 á 4 personen nodig om de aanmeldingslijst te checken, de gezondheidsvragen te stellen, mensen te begeleiden waar ze plaats mogen nemen en aan het einde van de viering te assisteren met het aansteken van een kaarsje. Dit laatste is helaas niet anders mogelijk vanwege het gebruik van de desinfectiegels op de handen (deze zijn op basis van ontvlambare alcohol!) die brandgevaar kunnen opleveren met brandwonden tot gevolg.  Nu is het een hele toer om genoeg vrijwilligers te vinden om bij de deur te gaan staan. De mensen van de welkomstgroep moeten nu elke week bijna een of twee diensten draaien omdat elke viering alleen mag plaatsvinden als wij aan deze voorwaarden voldoen.  Om deze reden is de vraag naar vrijwilligers die willen assisteren bijna niet meer vrijblijvend te houden. Als wij als parochiekern de Heilige Mis willen blijven vieren zullen parochianen zich aan moeten sluiten als vrijwilliger om alles in goede banen te leiden, zeker als we straks met 100 parochianen bijeen mogen komen.  Het gevolg zou kunnen zijn dat bij onvoldoende vrijwilligers de H. Mis niet doorgaat.  Een extra belasting is het nauwelijks wanneer u toch al van plan bent om naar de kerk te gaan. Het kost u hoogstens een kwartier extra omdat u iets eerder aanwezig moet zijn. Daarom nogmaals op deze plaats een dringende oproep aan alle parochianen van deze kern, en vooral diegene die niet tot de kwetsbare groep behoren: Sluit u aan en maak het vieren samen mogelijk. Aanmelding gaat via het secretariaat. Alvast hartelijk dank.

 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.