In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Veranderingen taken in pastoraal team

03 oktober 2021 - Nootdorp en Ypenburg

Met het vertrek van pastoor Kuipers, moderator van onze parochie, is een aantal functies vrijgekomen. In het pastoraal team hebben we gesproken over de opvulling van de opengevallen taken.
Met ingang van 1 augustus is Pastor Bladowski administrator van onze parochie geworden. Naast de eerste aanspreekbaarheid van Bleiswijk zal hij het bestuurlijke werk op zich nemen dat gekoppeld is aan zijn benoeming als administrator. Collega diaken Vrijburg zal naast de Bartholomeus ook eerst aanspreekbare worden van de Joannes de Dooper. Pastor Halin zal eerst aanspreekbare worden van Onze Lieve Vrouw Geboorte te Berkel en Rodenrijs en de Sint Willibrord in Bergschenhoek.


De taakvelden blijven ongewijzigd.

  • Pastor Bladowski: liturgie
  • Diaken Vrijburg: jeugd en jongerenwerk, diaconie
  • Pastor Halin: communicatie, catechese, MOV
  • Pastor Grotaers: ouderenwerk

Als pastoraal team werken we er aan deze veranderingen van de eerst aanspreekbaarheid op een korte termijn te realiseren om zo de continuïteit van onze kernen zo goed mogelijk te ondersteunen.
 

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.