In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Toespraak van onze voorzitter Ilonka ten Broeke

10 januari 2021 - Nootdorp en Ypenburg

Nieuwjaarsspeech van voorzitter Ilonka ten Broekeregenboog3.jpg
Traditioneel ontmoeten we elkaar in het Parochiehuis op de eerste zondag in het nieuwe jaar. Tijdens de nieuwjaarsreceptie drinken we een borrel op het afgelopen jaar en wensen elkaar al het goede voor het nieuwe jaar. Hoewel we dat fysieke moment dit jaar overslaan, zou ik graag een aantal dingen met u willen delen.

2020
Het jaar 2020 is een jaar van uitdagingen geweest. Voor mij persoonlijk – net als voor velen van u – betekende dat thuis werken achter de laptop, de kinderen online les, sporten op mijn matje in de slaapkamer en het dan ook nog een beetje gezellig houden met elkaar. Met een verdrietig gevoel kijk ik terug op alles wat afgelopen jaar allemaal niet mogelijk was of anders moest. Tegelijkertijd realiseer me heel goed dat 10 dagen quarantaine thuis absoluut niet opweegt tegen financiële tegenslag, persoonlijk verlies of eenzaamheid. Kijkt u eens om u heen als u boodschappen doet, of pak eens de telefoon. Een praatje met een bekende of een groet naar een onbekende, het maakt verschil. Er zijn voor elkaar, dat is ook samen kerk zijn.

Vieringen
oor de kerken in het algemeen en uiteraard ook voor onze kerk, bleek de uitdaging te liggen in het mogelijk maken van de vieringen met inachtneming van alle geldende beperkingen van het moment. In het voorjaar waren publieke vieringen helemaal niet toegestaan en vanaf juli maar met maximaal 30 personen. Het RIVM kwam met regels en het Bisdom met een protocol, dat vertaald moest worden naar verplichte looprichtingen en zitplaatsen in de kerk, regels omtrent reserveren, ontsmetting en ventilatie van het kerkgebouw. Wat waren we gezegend met een welkomstgroep die vol enthousiasme de handdoek oppakte en samen met de diaken, de kosters en het secretariaat de schouders eronder zette om zo voor ons elk weekend de vieringen mogelijk te maken.

Mariabeeld
Er was ook een herdenking-waardig moment afgelopen jaar. In de meimaand hebben we het fantastisch gerestaureerde Mariabeeld terug kunnen plaatsen op het kerkplein, waar ze al meer dan 65 jaar een baken is voor onze (kerk)gemeente en voor ons dorp. Een andere mijlpaal waar we op hoopten, laat nog even op zich wachten. Met de aanleg van extra parkeerplaatsen kan pas worden gestart na goedkeuring van het Bisdom. We houden goede hoop dat dit er toch echt van gaat komen.

Restauratie 2021
In het eerste kwartaal van 2021 zal het gerestaureerde Maria-altaar voorin de kerk te bewonderen zijn. Er wordt actief gezocht naar fondsen voor de restauratie van twee schilderijen van Jan Dunselman. Die restauratie is namelijk hard nodig volgens de deskundigen. In de loop van het jaar zullen de activiteiten starten voor de geplande restauratie van het Jozefaltaar.

Streamen vieringen
Eén goed ding heeft deze coronacrisis nog wel opgeleverd voor ons. Het streamen van vieringen is nu mogelijk via kerkomroep.nl . Met de Kerst hebben we hiermee de eerste ervaringen opgedaan. De vieringen zijn live te bekijken of te beluisteren en ze zijn ook terug te kijken. Dank aan de technische dienst voor de inspanningen, die voor een groot deel samen met de andere parochiekernen zijn opgepakt. Ook op andere vlakken zoeken de voorzitters van de parochiekernen Pijnacker, Berkel, Bleiswijk en Bergschenhoek elkaar vaker op. Dit gaan we zeker volgend jaar verder uitbouwen.

De pastoraatsgroep
De pastoraatsgroep werd het afgelopen jaar flink beperkt in het ontwikkelen van nieuwe kansen door onderbezetting. Ook maakte het coronavirus het heel lastig om in groepen bij elkaar te komen en zoiets voor elkaar te betekenen. Samen met de PCI’s is de Pinksteractie met bromelia’s op touw gezet in de gehele parochie. De Bisschop heeft deze actie herkend als een van de werken van liefde en hij heeft daarom aan onze parochie het Elisabeth certificaat uitgereikt ‘als bemoediging om ons hart open te houden voor mensen in nood en om in de geest van Christus te leven te handelen en samen te werken.’ In 2021 staat de actie met de Verjaardagstas gepland. Hiermee willen we kinderen ondersteunen, die door veelal financiële omstandigheden geen verjaardag kunnen vieren. Heeft u interesse en wilt u zich inzetten voor dit goede werk, dan beveel ik u van harte aan om contact op te nemen met diaken Dick Vrijburg. Zijn emailadres is diakenvrijburg@parochiechristuskoning.nl

De locatieraad
De locatieraad heeft een vacature. Onze penningmeester, Wim de Vreede, die al heel wat jaren onze financiële belangen op uitstekende wijze heeft vertegenwoordigd, gaat het rustiger aan doen. In het Bartholomeusnieuws en op de website is de vacature met de bijbehorende werkzaamheden inmiddels gepubliceerd. Heeft u affiniteit met het bijhouden van een financiële administratie en draagt u onze financiën een warm hart toe, dan gaan we graag met u in gesprek. Stuur uw mail naar secretarisnootdorp@parochiechristuskoning.nl

150-jarig Jubileum
Met groot nieuws wil ik mijn verhaal besluiten. Midden in de zomer, op 21 juli 1871, werd de Bartholomeuskerk officieel in gebruik genomen. Dat betekent dat onze kerk op die datum in 2021 precies 150 jaar bestaat. En dat jubileum gaat zeker gevierd worden! We luiden ons feestjaar in met een hoogmis, waarin Bisschop van den Hende zal voorgaan. Vervolgens zullen we een heel jaar lang elke maand een feestelijke activiteit organiseren rondom, vlakbij en ook in onze monumentale kerk. De jaarkalender wordt nog gemaakt, maar de jubileumcommissie heeft al de volgende ideeën: de toren beklimmen, een veiling, een historische tentoonstelling, Maria verering, kunstwerken maken: de kerk als kunstwerk, een boekje, een fietstocht, een musical voor de kinderen en een blijvend kunstwerk zoals een bank of beeld. Andere ideeën zijn een gezamenlijke maaltijd, een grote boekenmarkt en voor de sportievelingen een wandelroute en puzzeltocht. Ongetwijfeld heeft u ook nog een voorstel. Of nog fijner: wilt u met een activiteit meedoen. Laat van u horen als u wilt meedoen met de voorbereiding of uitvoering van een van de activiteiten. Ook voor vragen is de jubileumcommissie te bereiken via Jub150@parochiechristuskoning.nl .

Tot slot
Het komende jaar zetten we onze deuren wijd open voor onze parochie, ons dorp, de gemeente en de regio. Ik hoop van harte dat we weer met zijn allen mogen vieren en elkaar weer onbeperkt mogen ontmoeten. Tot die tijd wens ik u via deze weg het allerbeste voor het nieuwe jaar en in goede gezondheid. Een zalig nieuwjaar!

 

Namens de locatieraad en pastoraatsgroep
Ilonka ten Broeke, voorzitter

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.