In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk
Dit Pijnackerse koor bestaat uitsluitend uit dames en zingt tijdens huwelijksvieringen.
Verzorgde heel lang wekelijks de zang tijdens de Hoogmis op zondagmorgen. Momenteel zingt het koor een of twee keer per maand. Ook bij uitvaarten, avondwakes en jubilea is het koor actief.
Vivace is een gemengd koor bestaande uit ca. 35 enthousiaste leden.

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

De Rozenkrans en Maria

10 april 2021 - Nootdorp en Ypenburg

Volgens Paus Johannes Paulus II is in Fatima (een bedevaart plaats in Portugal) en andere bedevaartsplaatsen zoals Lourdes, het moederschap van Maria voor de mensen in het bijzonder tot uiting gebracht. Op vele bedevaartsplaatsen is door de mensen de aanwezigheid van onze Moeder op een bijzondere wijze opgemerkt. Daar is de mensheid toevertrouwd aan Maria en kunnen we haar als onze eigen moeder ontmoeten en waar je met Haar over van alles kunt spreken.

De mei- en oktobermaand is volgens onze kerkelijke traditie toegewijd aan de Heilige Maagd Maria. Christenen stellen de Moeder van God dan meer present in hun harten, met en een warme toewijding en liefde aan Onze Lieve Vrouw.

Ook wij als rozenkransgroep bidden bovendien elke dinsdagavond om 19.00 uur in de Bartholomeuskerk te Nootdorp de Rozenkrans met afsluitend de vespers zoals die in de kloosters iedere dag worden gebeden. Elke vrijdag is er voor de weekviering ook eerst het Rozenkransgebed. Komt u ook eens met ons meebidden? Hartelijke groeten Willie van Elk

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.