In Bergschenhoek is een groot aantal werkgroepen en vrijwilligers aktief. Via de lijst kunt u informatie over een gezochte werkgroep opvragen.

De Morgenster 2018-5

November 2018

Geloofsgesprek binnen pastoraal team

Terugblik jubileumviering Onze Lieve Vrouw Geboorte Berkel

Bekijk

De Morgenster 2019-5

Juli 2019

Eten en Ontmoeten: hartvewarmend

Eerste Heilige Communie: vieringen in de kernen

Pastor Bracco Gartner heeft afscheid genomen

Bekijk

De Morgenster 2019-1

Februari 2019

Geloofsgesprek

Wereldjongerendagen

Jaar van de Roepingen

Bekijk
 

Richtlijnen als u de kerk bezoekt voor gebed en aanbidding

21 maart 2020 - Nootdorp en Ypenburg

De Nederlandse Bisschoppen sluiten zich uiteraard aan bij de nationale richtlijnen met betrekking tot het Corona-virus. Het spreekt voor zich dat ook de kerken van de parochie Christus Koning hier gehoor aan geven. U leest er alles over op de website van het bisdom en op onze PCK website. Doet u dat svp regelmatig, zoals u merkt volgt het nieuws zich snel op.

Ook al zijn er tot nader aankondiging geen vieringen toch zullen de kerken open blijven voor uw persoonlijk gebed, voor aanbidding, het opsteken van een kaars en een blijk van naastenliefde. Zo lang de maatregelen in verband met het coronavirus nodig zijn en er ook voor de katholieke kerken verschillende maatregelen gelden, nodigen de bisschoppen gelovigen uit om voor aanbidding naar de kerk te komen.

Solidariteit

In kerken waar het Allerheiligst Sacrament wordt uitgesteld voor aanbidding, wordt de gelovigen gevraagd ook een bijdrage in de vorm van houdbare levensmiddelen af te geven voor de voedselbank. De houdbare levensmiddelen zijn een blijk van naastenliefde voor de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbanken. Op deze manier kan het gebed des Heren (“geef ons heden ons dagelijks brood”) een nieuwe en geloofwaardige toepassing krijgen. Door gelovigen te vragen te delen hopen de bisschoppen de solidariteit met kwetsbare groepen te verstevigen.

Wilt u svp als u naar de kerk komt de aanwijzingen van onze kosters volgen en onderstaande richtlijnen in acht nemen:

  • Onderlinge afstand zoals bekend minstens 1,5 meter.
  • Hoesten in de mouw.
  • Handen regelmatig wassen.
  • Geen handen schudden.
  • In de kerk in de bank op een hoek gaan zitten of in het midden.
  • Zit er al iemand sla dan een bank over.
  • Als iemand u passeert of wil passeren gepaste afstand nemen.
  • Bij het opsteken van een kaars even wachten tot uw voorganger klaar is.
  • Bij de aanbidding van het Allerheiligste ook even wachten.

Natuurlijk stellen we het op prijs als we op deze wijze om kunnen gaan met de huidige situatie. In gebed zijn we bijeen.

 

Dank u wel voor uw begrip en medewerking,

Namens de kosters en de leden van de locatieraad,

 

Ilonka ten Broeke (voorzitter)

Terug naar de vorige pagina
Tekstgrootte

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.